لطفا چند لحظه صبر نمائید

آفات و بیماری‎های گیاه بنت قنسول


زرد شدن و ریزش برگ‌ها:
یکی از مهمترین علل زرد شدن و ریزش برگ‌های گیاه بنت قنسول ناشی از افراط و تفریط در آبیاری است. در صورت آبیاری بسیار زیاد و غرقاب شدن خاک و همچنین در صورت کاهش آبیاری و خشکی دادن به گیاه منجر به ریزش برگ‌ها می‎شود. از دیگر دلایل زرد شدن و ریزش برگ‌های گیاه بنت قنسول می‌توان به ضعف و بیماری‌های ریشه، کمبود نیتروژن، افراط در کوددهی و تنش‌های دمای اشاره کرد.
 


سوختگی برگ‌ها:
از جمله دلایل سوختگی برگ‌های گیاه بنت قنسول قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید و یا کمبود کلسیم در گیاه می‌باشد.

ایجاد لکه‌های پودری سفید رنگ روی برگ‌ها:
شپشک آرد آلود عامل این آفت است و رطوبت بیش از حد محیط منجر به این مشکل می‌شود. کاهش رطوبت محیط و تمیز کردن برگ گیاه از این آفت، منجر به بهبود وضعیت گیاه می‌شود. در صورت افزایش این آفت باید اقدام به حذف برگ‌های آلوده، عدم آبپاشی مستقیم بر روی گیاه و استفاده از قارچکش مناسب اقدام کرد.
پوسیدگی ریشه: از جمله دلایل پوسیدگی ریشه در گیاه بنت قنسول آبیاری بیش از حد و ایجاد بیمارهای قارچی است.لکه برگی:
در اثر فعالیت قارچ آلترناریا لکه های قهوه ایی مایل به قرمز بر روی برگ این گیاه ظاهر می شود . در بسیاری از موارد لکه ها بزرگ شده و تمام سطح برگ را می پوشاند .

پوسیدگی ساقه:
در اثر فعالیت قارچ رایزوکتونیا رخ می دهد .

سوختگی:
در اثر فعالیت قارچ بوتریتیس لکه هایی به رنگ خرمایی در ساقه ها دیده می شود که به تدریج باعث زخم شدن ساقه ها و تجمع شانکر ها می شود . و ساقه ی گیاه خشک می شود .

 
مقایسه 0 انصراف