لطفا چند لحظه صبر نمائید

آفات و بیماری های گیاه سیکاس

علت لکه های قهوه ای ریز روی برگهای نخل سیکاس ایجاد شده اند: نشان دهنده حمله شته و یا کنه ها است که به رنگ قهوه ای پر رنگ و بیشتر بر روی برگهای مسن تر بروز می یابند. از سموم کنه کش و شته کش می توان برای مقابله با این آفات استفاده نمود.
 


علت زرد شدن برگها سیکاس به صورت تکی: فقیر بودن خاک گیاه مخصوصا کمبود آهن و یا کود دهی بیش اندازه یکی از دلایل زرد شدن برگهای سیکاس است و معمولا برگها ی تازه آن بصورت تکی زرد می شوند.

 
علت لکه های زرد بر روی برگ به صورت نقطه ای: معمولا در اثر بارش تگرگ به روی گیاه بوجود می آید.

 
علت زرد شدن برگ گل سیکاس به صوت کلی و همه باهم: آبیاری بیش از حد در شرایط زهکشی نامناسب خاک نیز می تواند علت زرد شدن برگ سیکاس باشد که باعث پوسیدگی ریشه و پیاز آن نیز می شود. در این شرایط بهتر است از خاکی که به خوبی زهکشی شود و آب را در خود نگه نمی‌دارد استفاده نمود و سوراخهای زیر گلدان را کنترل نمود تا مسدود نشده باشند و همچنین از میزان آبیاری کاست.

 
پوسیدگی و یا قارچی شدن تنه یا ریشه: در این حالت تنه گیاه نرم می‌شود که این مشکل به علت آبیاری بیش از حد و رشد قارچها در محیط بروز می کند. میتوان قبل از اینکه گیاه از بین برود با کاهش میزان آبیاری و بریدن و حذف اندامهای قارچی آن و استفاده از قارچ کش ها با آن مقابله نمود.

 
چرا برگها کوتاه هستند: نور بسیار زیاد است و بایستی گیاه به محلی که سایه آفتاب ملایمی دارد منتقل شود.

 
یخ زدگی: این گیاه دمای زیر 12- درجه سانتیگراد را در مدت زمان طولانی تحمل نمی کند و در صورت یخ زدگی امکان از بین رفتن گیاه وجود دارد اما در بسیاری موارد نیز دیده شده که گیاه پس از آن خود را بازیابی نموده و با پیمودن مسیر بهبودی به زندگی خود ادامه داده است.

 
شپشک آردآلود: یکی از آفات گیاه سیکاس است که در اثر تغذیه از شیره گیاه بدشکلی ضعف زردی برگسار بخصوص برگسار جوان را باعث می شود. این آفت بخصوص در ناحیه اتصال برگچه ها به دمبرگ و حتی در روی ریشه فعالیت می‌کند.

 
علت برگ ندادن سیکاس و کم پشت و بلند شدن برگها: این عارضه به علت کمبود نور است. گیاه را به مکان پر نور تری منتقل نمایید.

 
پوسیدگی پایه ساقه: یکی از بیماریهای قارچی و و نوع دیگری از آفات گل سیکاس می باشد که می‌تواند موجب پوسیدن و سیاه شدن ساقه از نزدیکی سطح خاک شود. برگها پژمرده شده و می‌ریزند و گیاه از بین می‌رود. زهکش مناسب خاک عدم آبیاری زیاد استفاده از خاک ضدعفونی شده و تمیز نگهداشتن محیط رشد گیاه از جمله راهکارهای جلوگیری از بیماری هستند.

 
لارو حشرات: از دیگر آفت های سیکاس لارو حشرات مختلف هستند که از برگهای این گیاه تغذیه کرده و موجب سوراخ شدن و کاهش سطح برگها و در نتیجه ضربه به زیبایی گیاه و گاهی ریزش برگهای سیکاس و در نتیجه کاهش رشد گیاه می شوند.
 


حشرات سپردار: این آفت سیکاس به شکل نقاطی قهوه‌ای یا مشکی بر روی برگسار جلب توجه می‌کند. این حشرات از شیره گیاه تغذیه می‌کنند تعداد کم آنها مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند اما با افزایش تعداد مشکلاتی همچون ضعف رشد گیاه زری برگسار بخصوص برگسار جوان و ریزش آنان بوجود می‌آید.
مقایسه 0 انصراف