لطفا چند لحظه صبر نمائید

آفات و بیماری‎های گیاه یوکا


زرد شدن برگ‌ها: نبود نورکافی، موجب زرد شدن برگ‌های زیرین گیاه می‌شود. بهتر است گیاه را به محلی پر نورتر منتقل شود.

 


خشک شدن نوک برگ‌ها: علت این امر، گرم شدن هوا می‌باشد.گیاهتان را به محلی خنک‌تر منتقل کرده و آن را مه پاشی نمائید.

لوله شدن برگ‎ها: لوله‌ای شدن برگ‌های یوکا بعلت تشنگی و رطوبت کم، عدم تهویه‌ی کافی و خشک بودن محیط است.

سیاه شدن برگ‌ها: آبیاری بیش از حد سبب این مشکل می‌شود. تعداد دفعات آبیاری را کاهش داده و زهکش گلدان را چک کنید.


کوچک شدن برگ های جدید و رشد نکردن آن ها:
کمبود مواد مغذی مورد نیاز گیاه در خاک این مشکل را ایجاد میکند. با کود مناسب گیاه را تقویت کنید.
اگر کوددهی را به صورت منظم انجام میدهید، احتمالا سردی هوا موجب ایجاد مشکل شده باشد.

رنگ پریده‌ شدن برگ ها: 

این مشکل اصولا به دلیل زیاد بودن نور مستقیم ایجاد میشود.گیاه یوکا تقریبا به نور زیادی احتیاج دارد اما قرار گرفتن زیاد در نور مستقیم آفتاب به خصوص در هنگام ظهر میتواند به این گیاه آسیب وارد کند.

وجود نقاط زنگ مانند بر روی برگها :

دلیل ایجاد این مشکل استفاده از مواد براق کننده شیمیایی بر روی برگ هاست. برای رفع مشکل برگها را با اسفنج مرطوب تمییز نمایید.

گیاه خود را انداخته است: 

ریشه‌ها به اندازه ی کافی رشد نکرده‌اند. گیاه را به گلدان کوچکتری منتقل کرده و خاک اطراف ریشه را کاملا متراکم کنید و گلدان را در محل پرنورتری قرار دهید.

خشک شدن برگ ها در تابستان: 

گرم بودن هوا موجب ایجاد این مشکل میشود.گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید.

سیاه شدن و پوسیدن همه ی برگ های یک شاخه: 

آبیاری بیش از اندازه این مشکل را ایجاد میکند ، توجه کنید که در مدت زمان بین دو آبیاری خاک های سطحی گلدان حتما خشک شود.

لکه برگی: 

از انواع بیماری‌های قارچی است که دلایل متفاوتی میتواند موجب ایجاد آن شود. این بیماری موجب ایجاد زخم هایی بر روی برگ میشود که بسته به نوع قارچ رنگ آن ها متفاوت است.

 


تریپس:

این آفت از شیره گیاه تغذیه می‌کند برگ‌ها چروکیده و بدشکل می‌شوند و لکه‌های خاکستری نقره‌ای بر روی برگ شکل می‌گیرد.

مقایسه 0 انصراف