لطفا چند لحظه صبر نمائید

آفات گیاه پول چینی

ایجاد زخم‎های تار عنکبوتی در سطح زیرین برگ‎ها و زرد شدن آن‎ها:
کنه‌ قرمز علت ایجاد این مشکل به خصوص در آب و هوای گرم و خشک است به همین دلیل تامین رطوبت گیاه در کاهش و جلوگیری از بروز این افت می‎تواند بسیار موثر باشد. برای رفع مشکل از سموم کنه‎کش کمک بگیرید و گیاه را در سایه قرار دهید.
 

 
وجود زخم های سفید و پنبه‎ای شکل بر روی برگ‎ها:
شپشک آرد آلود این مشکل را ایجاد می‎کند.این آفت از شیره‎ی گیاه تغذیه کرده و موجب کم رنگ و بد شکل شدن برگ‎های جدید گیاه می‎شود و در صورت از بین نبردن مشکل در آخر موجب مرگ گیاه می‎شود. در صورت کم بودن آفات می‎توانید از پنبه‎ی آغشته به آب و صابون کمک بگیرید و با آن آفات را از روی گیاه پاک کنید.
 
وجود نقاط خاکستری و زخم بر روی برگ‎ها: آبیاری بیش از اندازه و حمله قارچ علت ایجاد این مشکل می باشد، سم قارچکش مناسب تهیه کنید و سمپاشی کنید.
در صورتی که می‎خواهید از دفع و نابودی آفات مطمئن باشید از سموم حشره‎کش نفوذی کمک گرفته و مطابق با دستور هر دو هفته یکبار تا زمان رفع کامل مشکل سمپاشی کنید.
 


پوسیدگی ساقه و بیماری لکه برگی: از دیگر بیماری‎های این گیاه هستند که در اثر آبیاری بیش از اندازه و خیس و غرقابی شدن خاک گلدان و هوای سرد و مرطوب ایجاد می‎شوند. برای جلوگیری از شیوع این بیماری‎ها باید نوع خاک گلدان را طوری انتخاب کرد که زهکش بسیار خوبی داشته باشد. گیاه را نباید زیاد آب داد و تهویه هوا نیز به خوبی صورت گیرد.
مقایسه 0 انصراف