لطفا چند لحظه صبر نمائید

آفتاب سوختگی زمستانه و علل آن


اگرچه آفتاب سوختگی نهایتا بر اثر درجه حرارت به وجود می آید، اما در نوع زمستانه آسیب بر اثر دمای پایین به وجود می آید در حالی که در آفتاب سوختگی تابستانه، دمای بالا عامل اصلی صدمه دیدن درخت است.
علائم آفتاب سوختگی زمستانه و تابستانه مشابه یکدیگر هستند زیرا در هر دو به کامبیوم (سلول های زنده که درست زیر پوست درخت قرار دارند و باعث ایجاد حلقه های رشد سالانه می‌شوند) آسیب وارد می‌شود. 

 


آفتاب سوختگی باعث ایجاد یک منطقه کشیده از پوست مرده بر روی تنه و یا شاخه های درختان می‌شود این بخش های مرده به طور معمول در ضلع جنوبی یا جنوب غربی تنه درختان، قرار دارند.
ممکن است در این ناحیه پوست خشک و ترک خورده و از تنه جدا شود و چوب مرده در معرض دید قرار گیرد.
نکته: درختان جوان که به تازگی کاشته شده اند به خاطر پوست نازکشان بیشتر در معرض خطر آفتاب سوختگی هستند، همچنین درختان برگ‌ریز نسبت به درختان همیشه سبز مستعد آسیب بیشتری از طریق آفتاب سوختگی زمستانه هستند زیرا شاخه های کمتری برای سایه اندازی بر روی تنه دارند.
گونه هایی مثل افرا، توس، بید و درختان میوه حساسیت بیشتری در مقابل آفتاب سوختگی دارند.

 


علل آفتاب سوختگی زمستانه

آفتاب سوختگی زمستانه عنوانی گمراه کننده است، می‌توان گفت، آفتاب سوختگی زمستانه به معنای سوختن تنه در برابر آفتاب در واقع یک افسانه است، آفتاب سوختگی زمستانه در اصل، صدمات ناشی از یخ زدگی بر اثر سرمای شدید در پی یک روز آفتابی است. آفتاب سوختگی واقعی و ناشی از آفتاب در تابستان و بر اثر مراقبت نامناسب از گیاه اتفاق می افتد.

آفتاب سوختگی زمستانه در هوای سرد زمستان اتفاق می‌افتد و در اثر تغییرات ناگهانی درجه حرارت پوست ایجاد می‌شود. در یک روز آفتابی و سرد زمستانی، بافت های مقاوم پوست که در جهت جنوب و جنوب غربی تنه قرار دارند در معرض تابش مستقیم آفتاب (با زاویه تابش تقریباً عمودی) قرار گرفته و گرم می‌شوند، پس از گرم شدن پوست گیاه، مقاومت آن در برابر دمای انجماد کاهش می یابد، در نتیجه هنگامی که خورشید غروب می‌کند یا پشت ابر می‌رود، دمای پوست به سرعت پایین آمده و به زیر نقطه انجماد می‌رسد و بافت های پوست قادر نیستند دوباره به شرایط قبلی برگشته و مقاومت خود را در برابر سرما به دست آورند.

همچنین قرار گرفتن ناگهانی تنه و شاخه‌ها در معرض آفتاب کامل، مانند انتقال درخت از مکان سایه ‌دار به یک مکان آفتابی، هرس شاخه های پایین یا حذف درخت یا سازه هایی که بر روی درخت ایجاد سایه می‌کردند، می‌تواند پوست درختان را در معرض آفتاب سوختگی قرار دهد.
مقایسه 0 انصراف