لطفا چند لحظه صبر نمائید
آفت و بیماری های گیاهان آپارتمانی

پوسیدگی ریشه چگونه رخ می دهد؟


پوسیدگی ریشه چیست؟

یکی از مهمترین قسمت های گیاه ریشه است که به طورمعمول در زیر خاک قرار دارد و گیاه آب و مواد معدنی را توسط ریشه از خاک جذب میکند. هنگامی که به بافت ریشه آسیب وارد شود و یا دچار پوسیدگی شود؛ ریشه نمیتواند به درستی آب و مواد مغذی را به گیاه بدهد؛ در نتیجه گیاه دچار ریزش و یا زردی برگ می شود و در نهایت خشک خواهد شد. 
پوسیدگی ریشه یک بیماری گیاهی است که در آن ریشه گیاه پوسیده شده و از بین می‌رود. از آن جایی که ریشه گیاهان زیر خاک می‌باشند، معمولاً دیدنی نیستند، از این رو نشانه‌های پوسیدگی ریشه اغلب فقط در صورت پیشرفت بیماری و مشاهده نتایج آن در بخش هوایی گیاه مشهود است. پوسیدگی ریشه را هم در گیاهان خانگی و هم در گیاهان بیرونی مانند درختان دیده می‌شود. اگر چه در گیاهان خانگی همه‌گیرتر است. گیاهان مبتلا نیز ممکن است به دلیل رشد ضعیف، کمتر رشده کرده و کوتاه‌تر بمانند، یا دچار زغالک شده یا سبب شود که از تنه درختان شیره خارج شود. همچنین پوسیدگی دیرپای ریشه ممکن است به مرگ گیاه بینجامد. 
 

چه عاملی باعث پوسیده شدن ریشه گیاه می شود؟

هرچند بسته به شرایط مختلف عوامل محیطی در پوسیدگی گیاه می تواند نقش داشته باشد اما به اختصار عواملی که نقش بیشتر عمده تری در پوسیدگی دارند را بیان می کنیم:
 
 • آبیاری بیش از حد
 • کاشت گیاه در خاک متراکم
 • نور زیاد یا ناکافی
 • کوددهی بیش از حد یا کمبود آن
 • کمبود اکسیژن
 • وجود قارچ در ریشه گیاه
 • غرقاب ریشه و فراهم ساری محیط مناسب برای رشد عوامل بیماری زا مانند آب کپک
 • وجود هاگ های عامل پوسیدگی ریشه
 • پوسیدگی ریشه تگزاس
 • آرمیلاریا
 • سیتینسترما گلاکتینم 
 • رزلینا نکاتریکس
 • فیتوفثورا کاکتوروم

نشانه های پوسیدگی ریشه در گیاه چیست؟

با آغاز پوسیدگی در ریشه گیاه شاهد زرد رنگ برگ ها خواهیم شد. و در پی آن گیاه به آرامی شروع به پژمرده شدن خواهد کرد. در اثر زرد شدن برگ گیاه، ممکن است تصور کنید گیاه کم آب است و به آن آب بدهید اما با آبیاری گیاه؛ علائم پوسیدگی بیشتر می شود. به علاوه رشد گیاه بسیار کند شده و یا متوقف می شود. برگ ها شروع به تغییر رنگ می کنند، سپس قهوه ای و فاسد می شوند. ساقه ی گیاه نرم شده و استحکام اولیه خود را از دست می دهد. ریشهٔ گیاهان به تأثیر پوسیدگی ریشه ممکن است از حالت سفت و رنگِ سفید به حالت نرم و رنگِ سیاه یا قهوه‌ای تبدیل شود.  برگهای گیاهان آسیب‌دیده نیز ممکن است پژمرده شده، کوچک شده یا تغییر رنگ دهند.  ریشه‌های مبتلا نیز ممکن است هنگام لمس از گیاه کنده شود. که نهایتا باعث خشک شدن گیاه و مرگ آن می شود.

 
مقایسه 0 انصراف