لطفا چند لحظه صبر نمائید

برخی از شکلات و راه‌های درمان پپرومیا

روی ساقه کپک های خاکستری وجود دارد: 
آن کپک ها قارج بوتری تیس می باشد که علت به وجود آمدن آن بخاطر سرد بودن هوا می باشد. که باید با سم قارچکش آن را سم پاشی کنید.

 


همچنین بعد از اینکه سم پاشی را انجام دادید گیاه را به محل گرم تری ببرید. آبیاری را نیز کم کنید.
برگ ها خشک و شکننده شده است: 
اگر هوا خشک باشد و گیاه را آبیاری کنید ، باعث پاره شدن برگ ها می شود. گیاه را در جای خشک نگذارید و در جای خشک آب ندهید. 
برگ ها زرد شده است و برگ های زیرین دارای تار عنکبوت می باشد: 
علت آن کنه می باشد که باید سم پاشی انجام دهید. همچنین می توانید علاوه بر اینکه گیاه را سم پاشی می کنید ، از غبار پاشی نیز استفاده کنید.
برگ ها به سمت سفیدی می روند: 
علت سفید شدن برگ ها بخاطر شدت نور بالا می باشد که باید گیاه را به محلی ببرید که نورکمتر باشد.
قسمتی از برگ ها سیاه و پوسیده شده است: 
آبیاری را زیاد انجام داده اید که باید حتما بگذارید خاک گیاه تا حدی خشک شود و بعد آبیاری کنید.
برگ ها ریزش دارند: 
علت ریزش برگ ها بخاطر سرد بودن هوا می باشد که باید گیاه راه به جای گرم تر ببرید .
گیاه پوسیده شده است: 
علت پوسیده شدن ساقه گیاه آبیاری بیش از حد می باشد که بهتر است مدتی آبیاری را کمتر کنید.
برگ ها سوخته و ترک خورده است: 
علت سوخته شدن برگ ها چهار دلیل دارد. اول اینکه گیاه را در نور مستقیم قرار داده اید که باید گیاه را به جایی ببرید که نور مستقیم نباشد . 
دوم اینکه جایی که گیاه را گذاشته اید هوا خشک بوده است که باید گیاه را در جای مرطوب قرار دهد .
سوم اینکه آب را ناگهانی ریخته اید و گیاه ترسیده است و باعث ترک خوردنش شده است. 
دلیل آخر غبار پاشی در نور خورشید می باشد که گیاه را سوزانده است که نباید این کار را در معرض آفتاب انجام دهید.

 


برگ های زیرین زرد رنگ شده اند: 
گیاه را بسیار زیاد آبیاری کرده اید که باعث زرد شدن برگ های آن شده است که باید آبیاری را کمتر کنید.
مقایسه 0 انصراف