لطفا چند لحظه صبر نمائید
بیماری ها و آفات گیاهی

مهم ترین کار برای درمان پوسیدگی ریشه گیاه پیشگیری از آن است!


مهم ترین کار برای درمان پوسیدگی ریشه گیاه پیشگیری از آن است!

پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بازگشت و پیشرفت پوسیدگی ریشه گیاهان فقط هنگامی که خاک خشک شده باشد آبیاری شوند و گیاه در گلدانی که خوب زهکشی شده باشد کاشته شود و از وجود سوراخ هایی در انتهای گلدان جهت زهکشی اطمینان حاصل کنید. تا آب اضافه از گلدان خارج شود و ریشه دچار پوسیدگی نشود. گلدان‌هایی که گیاهان بیمار در آنها کاشته شده بودند باید با آب ژاول گندزدایی شوند تا هاگ‌های احتمالی کشته شوند. این امر سبب می‌شود که تأثیر هاگ‌های قارچ بر گیاهان کاشته شده در آینده جلوگیری شود. پیشنهاد می‌شود خاک اطراف گیاه تا اندازه ممکن خشک نگه داشته شود. از آبیاری بیش از حد به گیاه پرهیز کنید.
 

در نتیجه راهکارهای درمانی به اندازه پوسیدگی بستگی دارد. پیشنهاد می‌شود که گیاهِ آسیب‌دیده را در خاک تازه با زهکشی خوب کاشت تا از گرفتگی آب و غرقاب جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد می‌شود ریشه‌های بیمار را به آرامی شسته و تمام قسمتهای قهوه‌ای و نرم ریشه‌ها را با قیچیِ گندزدایی‌شده از بین برد. درمان سریع و کاشت دوباره گیاه برای جلوگیری از همه‌گیریِ بیماری به دیگر گیاهان آسیب‌دیده و رشد ریشه‌های جدید برای گیاه آسیب‌دیده ضروری است. از درمان‌های شیمیایی مانند قارچ‌کش‌ها، کلروپیکرین و برومو متان نیز می‌توان برای محدود کردنِ پیشرفت بیماری به کار برد اما باید ویژه عامل بیماری‌زا باشد.
گیاهان آپارتمانی که دچار پوسیدگی ریشه میشوند، اغلب اوقات ظاهری پژمرده دارند و بعد از آبیاری سرحال نمیشوند و ما فکر میکنیم به خاطر تشنگی گیاه است در حالی که ریشه ها آسیب دیده اند. پوسیدگی ریشه باعث میشود، برگ های پایینی و قدیمی دچار زردی و ریزش شوند. به خاطر آسیب دیدن ریشه رشد گیاه متوقف یا کند میشود. پوسیدگی و چروک شدن ساقه هم از علائم آسیب دیدن ریشه است.
 
 

برای نجات گیاه که ریشه آن پوسیده شده می‌توان به صورت زیر عمل کرد؛

گیاه را به آرامی از خاک خارج کنیدو خاک را کنار بزنید و ریشه های گیاه را بازدید کنید. ریشه های پوسیده اغلب قهوه ای و یا سیاه و نرم و شل هستند . ولی در صورت سالم بودن باید کرم رنگ و یا سفید و سفت و ترد باشند، در ریشه پوسیده لایه بیرونی آن،اغلب از لایه مرکزی آن جدا شده است. گیاه را از گلدان خارج کنید، اگر ریشه پوسیده را دیدید آن ها را هرس کنید . برای آن ها که سالم هستند بهتر است از قارچ کش استفاده کنید . از گلدان جدیدی برای گیاه خود استفاده کنید ( اگر میخواهید از گلدان قبلی گیاه دوباره استفاده کنید؛ گلدان را به خوبی با مواد شوینده بشویید.)خاک گلدان را با خاک جدیدی عوض کنید و خاک قبلی را در هیچ گلدانی استفاده نکنید .سپس ریشه ی گیاه را بشویید. ( این کار را بهتر است با الکل و محلول های ضد قارچ انجام دهید.)چون حجم ریشه بعد از هرس کم شده،باید از یک گلدان کوچک تر استفاده کنید.
بعد از بهبودی گیاه و علائم رشد مجدد به مدت یک ماه از کوددهی دوری کنید.قبل از کاشت گیاه از وجود حفره هایی در انتهای گلدان برای زهکشی گیاه اطمینان حاصل کنید.از خاک جدید و استریل استفاده کنیدبا استفاده از یک قیچی تمیز ( ضد عفونی شده با الکل ) بخش هایی از ریشه که مبتلا به قارچ هستند را ببرید.نیمی از برگ های گیاه خود را هرس کنید. ( گیاه، قسمت هایی از ریشه های خود را از دست داده است و مسلما ریشه های باقی مانده قادر به تامین آب و مواد معدنی برای کل گیاه نیستند.)پس از کاشت تا 1 ماه به گیاه کود ندهید و  اجازه دهید گیاه خود را باسازی کندو در آخر گیاهان خود را به میزان درستی آبیاری کنید.
بنابر ادعای برخی از منابع پودر دارچین را روشی درمانی مؤثر برای کاهشِ سرعتِ گسترشِ بیماری است که روی بافت در معرض بیماری قرار دارد عنوان کرده‌اند. ادعا می‌شود دارچین به‌طور بالقوه به عنوان یک قارچ‌کش نیز عمل می‌کند.
 
مقایسه 0 انصراف