لطفا چند لحظه صبر نمائید

تولیدمثل جنسی در گیاهان


همان طور که اشاره شد برای تولید گیاه جدید در گیاهانی که به طریق جنسی زیاد می شوند، دو والد نر و ماده باید باشند تا بتوانند دانه تشکیل دهند. گیاهان گلدار و دانه دار هستند که به این طریق تکثیر می یابند. برای توضیح این روش از تولید مثل در گیاهان بهتر است با دستگاه های تناسلی نر و ماده در گیاهان آشنا شویم.
 

 
دستگاه تناسلی ماده در گیاهان :
دستگاه تناسلی ماده از برچه (به عنوان اندام تناسلی ماده) و پوشش گل تشکیل شده است.برچه ها ممکن است در بعضی از گل ها فقط یک عدد باشد مانند لوبیا و در برخی دیگر مانند آلاله به تعداد زیاد باشد. همچنین بعضی از گیاهان دارای برچه های پیوسته هستند (مانند شب بو) و بعضی دیگر دارای برچه های ناپیوسته هستند (مانند آلاله). تخمدان (محل تشکیل تخمک)، خامه و کلاله سه بخش تشکیل دهنده ی یک برچه هستند.
 

 
دستگاه تناسلی نر در گیاهان :
دستگاه تناسلی نر یک گیاه شامل مجموعه ی گل و پرچم است که پرچم را به عنوان اندام تناسلی نر محسوب می کنند. یک پایه ی میله ای و بخش انتهایی به نام بساک، بخش های تشکیل دهنده پرچم است. در بساک دانه های گرده که سلول جنسی نر نامیده می شوند، تشکیل می شود. آوندهای چوبی و آبکشی که در ساختار میله پرچم قرار دارند، وظیفه رساندن مواد غذایی به بساک و خارج کردن مواد زاید را از آن بر عهده دارند.
نکته :
در بیشتر گل ها هر دو اندام تولید مثلی نر و ماده وجود دارد.
مقایسه 0 انصراف