لطفا چند لحظه صبر نمائید

تولید مثل غیرجنسی طبیعی در گیاهان

برخلاف تولید مثل در گیاهان به طریق غیرجنسی مصنوعی، تولید مثل غیرجنسی طبیعی بدون دخالت انسان انجام می شود. در این روش ریشه های اکتسابی توسط قسمت های مختلف گیاه مانند ریشه، ساقه و یا برگ ایجاد می شود. از ساختارهایی که از قسمت های مختلف تشکیل می شود می توان به ریزوم ها، روندک ها، غده ها، پیازچه ها و ساقه های کوتاه زیرزمینی از ساقه ها اشاره کرد. از ریشه، تجه ها و از برگ نیز، گیاهچه ها حاصل می شوند.

 
تولید مثل طبیعی غیرجنسی در گیاهان
 
روندک ها :
روندک ها از ساقه های موجود در گیاه نشات گرفته و می توانند در زیرزمین و یا سطح آن رشد کنند. ریشه در این روش رشد، از نوک روندک ها و یا جوانه های گره ها تشکیل می شود. در همین گره ها است که گیاهان جدید با ایجاد شاخه، تشکیل می شوند (مانند توت فرنگی و مویز).
 

 
ریزوم ها :
ساقه های اصلاح شده ای که ذخیره پروتئین ها و نشاسته ها در آن بوده و می توانند زیر زمین و یا سطح زمین رشد کنند و با رشد آن ها، گیاه تکثیر می یابد (مانند سوسن، ارکیده و زنبق).
 
پیازچه ها :
در پیازچه ها که به شکل گرد و متورم هستند، جوانه های حفاظت شده توسط برگ های ضخیم و فلسی وحود دارد. همین لایه های محافظ است که غذای مورد نیاز گیاه برای رشد را فراهم می کند (مانند پیاز، سیر، موسیر، سنبل و لاله).
 
کورم ها :
کورم ها که مواد مغذی را در بافت های ساقه ای گوشتی ذخیره می کنند، به شکل پیاز و ساقه های زیرزمینی کوتاه هستند. کورم ها که بافت محکم و جامدی داخل خود دارند، با ریشه های اکتسابی، گیاهان جدید تشکیل می دهند (مانند زعفران و گوش فیل).
 
گیاهچه ها :
از بافت مریستم در کناره های برگ ها، ساختار رویشی به نام گیاهچه شکل می گیرد. بعد از رشد و رسیدن به بلوغ ریشه داده، از برگ کنده می شوند. این گیاهچه ها وقتی داخل خاک بروند می توانند گیاه جدیدی را تشکیل دهند (مانند کالانچو).
 


تجه ها :
اندام هایی که تشکیل یافته از ریشه یا ساقه هستند به نام تجه است. با ذخیره موادغذایی در ریزوم ها و روندک ها، آن ها تورم یافته و تجه های ساقه ای را ایجاد می کنند (مانند سیب زمینی). ریشه های اصلاح شده غنی از مواد غذایی نیز، تجه های ریشه ای را ایجاد می کنند (مانند کوکب و سیب زمینی شیرین).
مقایسه 0 انصراف