لطفا چند لحظه صبر نمائید

جذب نیتروژن توسط گیاه

گیاهان نیتروژن را به‌صورت  +NH4 و -NO3 از خاک جذب می‌کنند؛ ولی بدلیل اینکه نیتراته‌شدن در خاک‌های کشاورزی بسیار گسترده است، اغلب نیتروژن به‌صورت نیترات جذب گیاه می‌شود. همانطور که ریشه‌ی گیاهان آب را جذب می‌کند، نیترات نیز آزادانه به‌سمت ریشه‌ی گیاه حرکت می‌کند. زمانی‌که نیترات وارد گیاه شد -NO3 به NH2 تبدیل می‌شود و برای تولید ترکیبات پیچیده‏‌تر همگون‌سازی می‌شود. بدلیل اینکه گیاهان به مقادیر بسیار زیادی از نیتروژن نیاز دارند، یک سیستم ریشه‌ای گسترده برای جذب نامحدود نیتروژن نیاز است. ممکن است گیاهانی که دارای ریشه‏‌های محدود هستند علائم کمبود نیتروژن را از طریق فشرده‌سازی نشان دهند؛ حتی زمانی‌که نیتروژن کافی در خاک وجود داشته باشد.
 
بیشتر گیاهان در طول زندگی خود بطور مداوم نیتروژن را از خاک می‌گیرند. معمولاً با افزایش اندازه‌ی گیاه تقاضا برای نیتروژن نیز افزایش می‌یابد. زمانی‌که نیتروژن کافی در دسترس گیاه باشد، گیاه به‌سرعت رشد می‌کند و شاخ و برگ سبز و شاداب بیشتری تولید می‌کند.
 
کمبود نیتروژن در گیاه
 
معمولاً گیاهی که دچار کمبود نیتروژن باشد کوچک است و رشد کندی دارد؛ زیرا این گیاهان نیتروژن لازم برای ساخت کافی مواد بنیادی و ژنتیکی را ندارند. این گیاهان بدلیل نداشتن کلروفیل کافی اغلب سبز کم‌رنگ یا مایل به زرد هستند. برگ‌های پیرتر دچار بافت‏‌مردگی می‌شوند و می‌میرند؛ زیرا گیاه نیتروژن را از بافت‌های کم‌اهمیت‌تر و پیر به‌سوی بافت‌های جوان‌تر و حیاتی حرکت می‌دهد.
 
 
نیتروژن بیش از حد در گیاه
از طرف دیگر، زمانی‌که نیتروژن بیشتر از نیاز در دسترس گیاهان قرار گیرد باعث رشد سریع گیاه می‌شود و پروتوپلاسم گیاه بسیار سریع گسترش می‌یابد. در نتیجه این گیاهان نمی‌توانند مواد حفاظتی کافی را در دیواره‌ی سلولی بسازند. این گیاهان نسبتاً ضعیف هستند و مستعد آسیب‌های مکانیکی هستند. افزایش کاه‌شدگی گیاه و ظهور دانه‏‌های کوچک نمونه‏‌هایی از تأثیرات افزایش بیش از حد نیتروژن هستند.
مقایسه 0 انصراف