لطفا چند لحظه صبر نمائید

خوابیدن بذر به چه معناست؟


خواب بذر ویژگی است که به بذر اجازه می‌دهد در زمان و مکان مناسب رشد کند تا جوانه‌های سبز شده کمترین آسیب را ببینند. توقف فعالیت‌های فیزیولوژی و زیستی بذر گیاه، بدون برهم خوردن سازمان حیاتی آن را خواب بذر یا dormancy می‌نامند. به عبارتی بذرها بعد از جدا شدن از پایه مادری خود بلافاصله جوانه نمی‌زنند و اصطلاحاً یک دوره خواب را سپری می‌کنند. این ویژگی یکی از قابلیت‌های گیاه برای حفظ خود در شرایط نامساعد محیطی به حساب می‌آید. به این صورت که خواب، به بذر گیاه این امکان را می‌دهد که وقتی شرایط برای چرخه کامل زندگی گیاه مساعد شد، شروع به جوانه زدن کند تا باقی بماند.  
بذر گیاهان شامل: پوسته، جنین، اندوخته، آنزیم‌ها و هورمون‌ها می‌باشد.
 


بسیاری از کاکتوس‌ها مانند خیلی از گیاهان برای جوانه زنی بذر به طی دوره خواب نیاز دارند ولی برخی از کاکتوس‌ها مانند آستروفیتوم، آستریاس و فرالیا نیاز به خواب بذر نداشته و بلافاصله پس از برداشت می‌توان بذرها را کشت کرد.    
 


ناف، بخشی از بذر است که بین پایه مادری و بذر بوده و بذر از طریق ناف تغذیه می‌کند. دقیقاً مانند ناف حیوانات و انسان. لایه الورن در زیر پوست قرار دارد وزنده است. تمام یا قسمتی از اندوسپرم در دولپه ای‌ها جذب جنین شده است. اندوسپرم زنده نیست.
مقایسه 0 انصراف