لطفا چند لحظه صبر نمائید

دانلود کتاب پرورش گیاهان آپارتمانی؛ کتاب‌ درسی دوره دوم آموزش متوسطه کاردانش

     گیاهان آپارتمانی گیاهانی هستند که قابلیت رشد و تکثیر در مکان های مناسبی مانند منازل،داشته و معمولا برای اهداف تزئینی، روانی و یا دلایل بهداشتی مثل تصفیه هوای داخل ساختمان استفاده می شوند.عوامل اصلی که در هنگام مراقبت از گیاهان آپارتمانی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: آبیاری، نور، مخلوط خاک، دما، رطوبت، کود و مبارزه با آفات.
گیاهان آپارتمانی اکثرا متعلق به مناطق استوایی بوده و با شرایط اکولوژیکی آن سازگار شده اند و تکامل یافته اند، پس باید شرایط محل نگهداری آنها با شرایط اکولوژیکی اصلی آنها همخوانی داشته باشد. بسیاری از این گیاهان به دمای پایین حساسیت شدید دارند، تعدادی به رطوبت کم، تعدادی به نور شدید خورشید (چرا که در جنگل های استوایی درختان بلند چتری را در بر فراز آنها ایجاد  کرده اند و از تابش مستقیم آفتاب در امان اند) و تعدادی به تمامی شرایط فوق حساسیت نشان می دهند.
نویسنده: سید مهدی فروتن
موضوع: کتاب‌ درسی دوره دوم آموزش متوسطه کاردانش
سال تحصیلی 93-94
صفحات: ۱۰۶ صفحه
مقایسه 0 انصراف