لطفا چند لحظه صبر نمائید

درمان آفتاب سوختگی زمستانه


آفتاب سوختگی به دو شکل تابستانه و زمستانه شناخته می‌شود، البته آفتاب سوختگی زمستانه بر خلاف نوع تابستانه بر اثر سوختن بافت کامبیوم به وجود نمی آید و در واقع علت اصلی آن سرمای ناگهانی (در حد نقطه انجماد) پس از گرم شدن پوست گیاهان (بر اثر تابش آفتاب) است.

 

 

درمان آفتاب سوختگی زمستانه
 
اگرچه آفتاب سوختگی زمستانه یک آسیب دمای پایین است که در زمستان اتفاق می افتد و آفتاب سوختگی تابستانه یک آسیب با درجه حرارت بالا است که در تابستان اتفاق می افتد، اما بافت های زنده یکسانی در تنه درخت و شاخه ها آسیب می‌بینند و درمان برای هر دو نوع آسیب مشابه است.
آفتاب سوختگی با تأثیر بر سلامت درختان در نهایت باعث می‌شود پوست مرده و بافت کامبیوم شل شده و از گیاه جدا شود، در این وضعیت حشرات چوب‌خوار، قارچ‌های بیماری شانکر یا قارچ‌های پوسیدگی چوب، اغلب به مناطق آسیب دیده حمله می‌کنند و این عوامل غالباً از مناطق آسیب دیده به بافت های آسیب ندیده پیشروی می‌کنند، البته گاهی ممکن است به پوست و بافت های چوبی، خصوصاً در درختان سالم و قوی، آسیبی وارد نشود.
مبارزه خود درخت با آفتاب سوختگی، از طریق ایجاد پینه بر روی محل آسیب ممکن است صورت بگیرد.
بسته به شدت آسیب و سلامتی کلی درخت، ممکن است طی چند سال بر روی منطقه آسیب دیده درخت پینه ایجاد شود (پینه یا کالوس بافت توموری گیاهی است که از سازمان یافتگی کمی برخوردار است که در زخم‌های بافتی و اندام های تمایز یافته به وجود می‌آید، این سلول ها از نوع سلول های پارانشیمی هستند که هنگامی که گیاه زخمی می‌شود در محل برش به عنوان نوعی پاسخ مقاومتی از طرف گیاه برای ترمیم بافت‌های تخریب شده، ایجاد می‌شوند).
پینه بر روی زخم بسته می‌شود و به جلوگیری از گسترش ارگانیسم های بیماری زا و حشرات آسیب رسان از طریق زخم باز، کمک می‌کند. برای تسریع در توسعه بافت کالوس، می‌توانید پوست باقیمانده یا سست شده را از روی زخم با دقت بردارید تا مخفیگاه حشرات از بین رفته و ظاهر زخم زودتر بهبود یابد.
 


هشدار

به هیچ وجه نباید محل آسیب را با پانسمان زخم یا رنگ بپوشانید زیرا تحقیقات نشان داده است که استفاده از این مواد برای پانسمان کردن زخم درخت هیچ اثر مثبتی ندارد و حتی می‌تواند وضعیت درخت را بدتر کند.
بهترین روش برای درمان درختی که قبلاً تحت آفتاب سوختگی زمستانه یا تابستانه قرار گرفته است، حفظ سلامتی و قدرت درخت با آبیاری مناسب به ویژه در دوره گرم و خشک تابستان است، کود دهی به این درختان فقط درصورتی‌که آزمایش های خاک نشان دهنده نیاز به کود باشد، باید انجام شود.
مقایسه 0 انصراف