لطفا چند لحظه صبر نمائید

روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی

آفت ها و عوامل بیماری زای گیاهی برای هر باغبان یک چالش است و به دنبال راهکارهایی برای از بین بردنشان می باشند. ما به شما توصیه می کنیم که برای از بین بردن آفات و عوامل بیماری زا از مواد شیمیایی استفاده نکنید. شاید این مواد در کوتاه مدت باعث از بین رفتن مهاجمان شوند اما آن ها می توانند موجودات مفید را نیز از بین ببرند. در دراز مدت شما خود و محیط زیست را در معرض مواد شیمیایی سمی قرار می دهید و اکوسیستم طبیعی باغ خود را در معرض خطر تخریب قرار می دهید. استفاده از یک روش ارگانیک امن تر و موثرتر می باشد.
 

روشهای مبارزه با بیماری های گیاهی بسیار متنوع است و بستگی به عامل نوع میزبان و فعل و انفعالات این دو دارد. این روشها عبارتند از :
 
روشهای زراعی؛
مانند ریشه کنی میزبان آلوده شده.
 
تناوب زارعی؛
مساعد کردن شرایط رشد گیاه اصلی و استفاده از کشت بافت برای عاری کردن گیاهان آلوده به ویروس.
 
مبارزه با روشهای فیزیکی مانند؛
گرما دادن و استریل کردن خاک.
 
روش های بیولوژیکی؛
مانند تولید و استفاده از واریته های مقاوم و مبارزه به وسیله گیاهان تله دشمن.
 
در نهایت استفاده از سموم شیمیایی؛
عمومی ترین راه مبارزه با بیماریهای گیاهی است. قارچ کشها، باکتری کشها و نماتدکشها در بازار وجود دارند.
در سمپاشی درختان از قارچکشها و باکتری کشهای محلول استفاده می شود. سموم مسی جیوه ای گوگردی و انتی بیوتیک ها برای این منظور مصرف می شوند.
ضد عفونی خاک با سموم تدخبنی مانند متیل بروماید و واپام صورت می گیرد. برای ضد عفونی بذر پیاز و قلمه می توان از سموم براسیکول، ویتاواکس، مانکوزب، کاپتان و بنومیل استفاده کرد. برای ضد عفونی زخم، ابتدا محل زخم را با هیپوکلریت سدیم ۱۰ درصد ضدعفونی کرده و سپس به وسیله چسب پیوند آن را می پوشانند.

 

نتیجه
 
باغ شما یک اکوسیستم است. به عنوان یک باغبان می توانیم برخی از آسیب های گیاهانمان را تحمل کنیم در واقع این آسیب ها نشان دهنده زنگ خطری است که گیاهانمان به توجه بیشتری نیاز دارند. حشرات نقش مهمی در باغ بازی می کنند. هر حشره ای مضر نیست. بعضی از آن ها گرده افشان هستند، برخی مواد آلی را تجزیه می کنند و برخی از آنان شکارچیان سودمند هستند که از دشمنان واقعی تغذیه می کنند. شما باید قادر به شناسایی حشرات مفید و مضر باشید و حشرات مفید را نگه دارید و حشرات مضر و بیماری زا را از بین ببرید. راه کارهای موثر و مناسب مانند موانع فیزیکی، تله ها و عوامل محیطی خاص برای محافظت از باغ و در عین حال حفظ محیط زیست سالم و طبیعی در دسترس است.
مقایسه 0 انصراف