لطفا چند لحظه صبر نمائید
روش تهیه مخلوط خاک گلدان انواع گل

روش تهیه مخلوط خاک گلدان انواع گل

   درصد ترکیب خاک، بافت، خواص شیمیایی و فیزیکی آن از مهم ترین عوامل رشد گل و گیاه است تا مواد غذایی مورد نیاز را حفظ نموده؛ در اثر آبیاری خاک شسته نشده و گیاه دچار کمبود مواد غذایی نگردد.     به منظور غنی سازی خاک با اسیدهای هیومیک، کاهش شوری خاک و همچنین سبک سازی ساختار خاک، می توان با ترکیب متناسب پیت ماس، کوکوپیت، ماسه شسته شده و پرلیت بستر خاک مناسب گیاه را تامین نمود.    بدین منظور، درصد ترکیبات خاک 4 دسته گل و گیاه تقدیم می شود.

دسته اول
 باغ میوه، باغچه صیفی جات و چمن
درصد ترکیب: از ۲۵ تا ۷۵ درصد پیت ماس مابقی کوکوپیت، ماسه و پرلیت

دسته دوم
 بنفشه آفریقایی زنبق آکالیفا گل ناز نیلوفر شمعدانی کلومنیا
 درصدترکیب: ۵۰ درصد پیت ماس + ۵۰ درصد کوکوپیت، ماسه و پرلیت

دسته سوم
 کاکتوس و سیکاس 
درصد ترکیب: ۲۵ درصد پیت ماس + ۷۵ درصد کوکوپیت ، ماسه و پرلیت

دسته چهارم
 میمون، ادریس، لیلیوم، آفتاب‌گردان، نرگس زرد، رز، سنبل، بگونیا، گل جعفری، پوتوس، پرومیا، حنا، صدتومانی، زعفران، لاله، گلایل، تاج الملوک، کلوسیا، قهر و آشتی  و گل‌هایی که در این خانواده قرار می‌گیرند:
 درصد ترکیب: ۷۵ درصد پیت ماس + ۲۵ درصد کوکوپیت، ماسه و پرلیت

 
مقایسه 0 انصراف