لطفا چند لحظه صبر نمائید

زغالک (ANTHRACNOSE) چیست؟

بیماری ها و آفات گیاهی
در رابطه با بیماری‌های گیاهی که منشا قارچی دارند چه می دانید؟
 
بیماری‌هایی گیاهی مشکلات زیستی هستند که گیاهان به آن دچار شده و عوامل بیماری‌زا یا آفت‌های گیاهی مانند قارچ، باکتری و عوامل دیگری پدیدآورده آنها است. بیماری‌های گیاهی بر زندگی مردم به طور مستقیم با از بین بردن منابع غذایی‌شان یا غیر مستقیم با از بین بردن منابع غذایی دامداران اثر می‌گذارد. دانش گیاه‌پزشکی به بررسی بیماری‌ها و آسیب‌های گیاهی می‌پردازد. در این مقاله پس‌زمینهٔ بیماری‌ها، تاریخچه تمدنی موضوع، پیشگامان تشخیص بیماری‌های گیاهی و چند آفت گیاهی سرشناس در تاریخ بررسی شده است.


 
قارچ‌ها گروهی بسیار بزرگ و متنوع از میکروارگانیسم‌ها هستند. قارچ‌های گیاهی درواقع سلول‌هایی هستند که حاوی هسته‌هایی با پیوند غشایی است،‌ این سلول‌ها تهی از کلروفیل‌اند. سلول‌های قارچ‌ها دیواره محکمی دارند. قارچ‌ها ساختاری روینده دارند که در آن بخشی از رشد به‌سمت هوا و بخشی دیگر داخل بافت‌های ارگانیسمی که روی آن قراردارند، رشد می‌کند.
در مناطق گرم و مرطوب قارچی به‌نام Colletotrichum یا Gloeosporium گیاه را با این بیماری مواجه می‌کنند. در این بیماری، برروی میوه‌ها، گل‌ها، ساقه و برگ‌های گیاه، لکه‌هایی با رنگ‌های مختلف مشاهده می‌شود که به‌نوعی آب‌رفته‌اند یا کوچک شده‌اند. این لکه‌ها یا نقاط به‌مروز بزرگتر می‌شوند و منجر به مرگ گیاه می‌گردند.
زُغالک (anthracnose) دسته‌ای از بیماری‌ها در گیاهان است که عامل آن قارچ‌های راستهٔ ملانکونیالس (Melanconiales) است و معمولاً به‌صورت لکه‌های فرورفته در نتیجهٔ بافت‌مردگی ظاهر می‌شود. زغالک درخت گردوی سفید برای این درخت‌ها کشنده است و درمانی هم ندارد.


 
در سال ۱۹۴۸ نمونه‌ای از بیماری لکه برگی که نشانه‌هایی شبیه به زغالک دارد دیده شد. باور بر این بود که زغالک باکتریایی دوباره پدیدار شده است و برنامه ریشه‌کنی تازه‌ای آغاز شد که این بار نیز به ریشه‌کنی ۲۰ میلیون نهال و درخت بارور تا سال ۱۹۹۰ انجامید. در باور بر این بود که آفت به طور کالم از بین رفته تا این که دوباره در سال ۱۹۹۵ نمونه‌هایی از آن در درختان یک منطقه مسکونی شد و برنامه از بین بردن درختان آن منطقه صورت گرفت. سیتوسپورا سرده‌ای از قارچ‌های کیسه‌ای است. گونه‌های سیتوسپورا در گیاه‌پزشکی به عنوان عامل بیماری‌زا شناخته می‌شوند.