لطفا چند لحظه صبر نمائید

زمان فعالیت انواع کنه ها در گیاهان

با توجه به گرمای هوا، کنه تارتن (عنکبوتی) وکنه قرمز در حال طغیان است، این موضوع را کشاورزان و گلخانه دارهای کشور به خوبی حس میکنند، درصورت مشاهده در ساعات خنک روز سم پاشی کنید. استفاده از سموم رایج مثل ابامکتین یا کنفیدور بهتر است و سمپاشی بیشتر پشت برگها وبرای گیاهانی مثل کاکتوسها روی گیاه سمپاشی شود.
 


کنه ها رده ای از بندپایان هستند که از آفات گیاهان زراعی و باغی محسوب می شوند و در سه مورد با حشرات اختلاف دارند. کنه ها به جای شاخک دارای کلسیر می باشند و برخلاف حشرات، بدن آنها از دو قسمت سر سینه و شکم تشکیل شده است. همچنین کنه های بالغ دارای ۴ جفت پا بوده و حشرات دارای ۳جفت پا می باشند. کنه ها شامل گروه های آبزی و خشکی زی هستند. کنه های خشکی زی در داخل خاک با جمعیت بسیار بالا دیده می شوند و از مهمترین بندپایان هستند. تعدادی از کنه ها بخشی از زندگی خود را به صورت پارازیت می گذرانند و ممکن است انگل بندپایان یا مهره داران باشند. تعداد کمی هم به صورت انگل در داخل بدن حشرات و مهره داران فعالیت می کنند.
گلخانه دار ها و حتی گلخانه های کوچک خانگی هم برای پیشگیری توصیه میکنیم حداقل یک نوبت سمپاشی و بهتر است دو نوبت سمپاشی با فاصله یک هفته انجام شود.
 


کنه ها بیشتر در اوج گرما وکمبود رطوبت محیط فعال میشوند وبه گیاهان اسیب جدی میرسانند که خسارت وارده توسط این نوع افتها قابل برگشت نیست وجای خسارت روی گیاهان باقی میماند وظاهر گیاه زشت خواهد شد مخصوصا کاکتوسهایی که تراکم تیغ کمتری دارند، بهتر هست قبل از ابتلا گیاهان، با سموم ذکر شده سمپاشی شوند.
مقایسه 0 انصراف