لطفا چند لحظه صبر نمائید

شرایط نگهداری از بادرنجبویه

خاک مناسب برای کاشت بادرنجبویه:
گیاه بادرنجبویه خاک حاصلخیز با زهکشی خوب را ترجیح می دهد. خاک های رسی یا لوم شنی برای کاشت بادرنجبویه مناسب هستند. بادرنجبویه در PH گسترده ای بین ۵٫۵ (اسیدی) تا ۹ (به شدت قلیایی) قادر به رشد است ولی بهترین PH برای رشد بادرنجبویه ۶ تا ۷/۵ می باشد.

 


نور مناسب برای پرورش بادرنجبویه :
بادرنجبویه در صورتی که در خارج از خانه کاشته شود آفتاب کامل را ترجیح می دهد، اما سایه جزیی را هم تحمل می کند. در مناطق با آب و هوای خشک، بادرنجبویه در سایه جزیی بهتر رشد می کند. زمانی که گیاه بادرنجبویه در خانه کاشته شود باید زیر لامپ های فلورسنتی استاندارد قرار داده شوند. گیاه بادرنجبویه در زیر لامپ های فلورسنتی فشرده نیز عملکرد خوبی دارد، همچنین لامپ های متال هالید سدیم فشار بالا نیز برای رشد این گیاه مناسب هستند. لامپ های فلورسنتی استاندارد باید در فاصله ۵ تا ۱۰ سانتی متری گیاه قرار بگیرند. لامپ های فلورسنت فشرده باید در فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی متری از گیاه باشند و لامپ های متال هالید سدیم فشار بالا باید ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از گیاه فاصله داشته باشند (فاصله بین لامپ و گیاه بستگی به قدرت توان لامپ دارد).
 
آبیاری بادرنجبویه :
خاک باید به طور منظم مرطوب باشد و نباید اجازه داد بین آبیاری ها، خاک خشک شود. آبیاری باید در یک برنامه منظم انجام شود، ولی باید مراقب بود که خاک بیش از حد خیس نشود.

 


خاک مناسب برای کاشت بادرنجبویه:
گیاه بادرنجبویه خاک حاصلخیز با زهکشی خوب را ترجیح می دهد. خاک های رسی یا لوم شنی برای کاشت بادرنجبویه مناسب هستند. بادرنجبویه در PH گسترده ای بین ۵٫۵ (اسیدی) تا ۹ (به شدت قلیایی) قادر به رشد است ولی بهترین PH برای رشد بادرنجبویه ۶ تا ۷/۵ می باشد.
مقایسه 0 انصراف