لطفا چند لحظه صبر نمائید

شرایط نگهداری و پرورش درختچه بداغ

نور مناسب درختچه بداغ :
بداغ را می توان در مکانهایی با آفتاب کامل تا نیمه سایه (حداقل ۵-۴ ساعت آفتاب مستقیم) کشت کرد. مکانهایی که بیش از اندازه سایه هستند و از نور مستقیم آفتاب برخوردار نیستند موجب عدم گلدهی و یا گلدهی بسیار اندک، کوچک شدن گلها و بلند و باریک شدن ساقه ها می شوند.
 


آبیاری درختچه بداغ :
گیاه بداغ در صورت آبیاری منظم و مرتب بخصوص در طی روزهای گرم عملکرد بهتری خواهد داشت یعنی می بایست زمانی که سطح خاک تقریباً خشک شده بود نسبت به آبیاری آن اقدام کرد. اگرچه این گیاه خاکهای مرطوب را نیز تحمل می کند اما خیس بودن همیشگی خاک موجب زردی برگها و ریزش آنان و پژمردگی گیاه خواهد شد. خشکی کشیدن بخصوص در گیاهان جوان و یا زمانی که هوا نیز گرم است و تابش نور مستقیم آفتاب نیز وجود دارد موجب سوختگی نوک و حاشیه برگها و خشکیدگی برگها به خصوص در برگهای جوان و در نهایت پژمردگی گیاه می شود.
 
دمای مورد نیاز درختچه بداغ :
گیاه بداغ خزان پذیر است در فصل رکود یعنی زمستان سرمای هوا را می تواند تا حدود ۳۴- درجه سانیتگراد تحمل کند . در طی فصل رشد نیز بهترین دما برای رویش و فعالیت آن بین ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتیگراد است. اگر در منطقه ای زندگی می کنید که تابستانهای گرمی دارد این گیاه را در مکانی نیمه سایه-نیمه آفتاب بکارید تا از نور و گرمای عصرهای تابستان تا حدودی در امان باشد.
 


خاک مناسب درختچه بداغ :
این گیاه در هر نوع خاکی رشد می کند، اما زهکشی مناسب برای خاک ضروری است. خاک شنی، ماسه ای، لومی، مرطوب و خوب زهکشی شده برای کاشت این گیاه مناسب است. مالچ پاشی نیز به جذب رطوبت و خنک نگهداشتن ریشه ها در فصل تابستان کمک می کند.
در ابتدای فصل بهار مقداری خاک برگ به ضخامت حدود ۵ تا ۷ سانتی متر بر روی سطح خاک و اطراف بوته پخش کنید تا گیاه به تدریج از مواد درون آن استفاده کند. این گیاه نیاز به مصرف کود شیمیایی خاصی ندارد و کاربرد همان مقدار خاک برگ در ابتدای بهار بر روی سطح خاک برای تقویت این گیاه کافی است.
مقایسه 0 انصراف