لطفا چند لحظه صبر نمائید
مزایای پرلیت در کشاورزی

ضرورت به کارگیری پرلیت در کشاورزی

     اغلب پروش دهندگان عمده و حرفه ای گل و گیاه می دانند که منافع استفاده از خاک با کیفیت بالا کاملاً ارزش پرداختن مقداری بهای بیشتر را دارد. خاک مناسب با ایجاد کیفیت بهتر، رشد سریعتر و به حداقل رساندن ضایعات، میزان سود حاصله را افزایش می دهد. 
افزایش راندمان آبیاری نیز یکی از راه های صرفه جویی در مصرف آب است. با اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری فن آوری های پیشرفته از طریق حفظ و ذخیره رطوبت، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود وضعیت نفوذپذیری آب در خاک می توان بازده مصرف آب کشاورزی را بالا برد. در این رابطه اقداماتی از قبیل استفاده از کود سبز آلی، مالچ های گیاهی و مصنوعی، کاه و کلش، پوشش گیاهی و همچنین استفاده از مواد اصلاح کننده نظیر تورب، پرلیت و پلیمرها رطوبت امکان پذیر می باشد. می توان وزن محیط کشت را با استفاده از مخلوط های ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک افزودنی دیگر نظیر پیت ماس، کمپوست یا کودهای آلی، به عنوان خاک محل کشت تا 60% کاهش داد.
 

     افزایش میزان آب جذب شده، کاهش تبخیر نسبی از سطح خاک، ناصافی سطح خارجی ذرات و شیارهای ساختمان درونی بستر گیاه منجر به افزایش ظرفیت نگهداری آب در مقایسه با ذرات هم اندازه خود می شود که پرلیت این بستر را فراهم می کند. علاوه بر تسریع در عمل جوانه زدن بذر، استفاده از پرلیت به عنوان خاک سبب کاهش صدمات وارده به نشا در هنگام انتقال به زمین اصلی می شود. قابلیت جذب و نگهداری آب بین 3 تا 7 برابر وزن خود و عدم آب گرفتگی، افزایش ظرفیت نگهداری مواد غذایی محلول و همچنین پیشگیری از خروج مواد غذایی محلول در اثر آبیاری های مکرر از دیگر مزایای پرلیت محسوب می شود.
     داشتن حفرات و تخلخل های چند لایه در ساختار میکروسکوپی ذرات پرلیت باعث توانایی حفظ حداقل 20% از تخلخل مفید خود در خاک در حالت اشباع از آب خواهد شد و در نتیجه تبادل هوا و اکسیژن درمحیط کشت را افزایش می دهد. به دلیل معدنی بودن پرلیت و در نتیجه مشابهت در ترکیب شیمیایی به خاک، هیچگونه اختلالی در ساختمان خاک ایجاد نخواهد کرد.
 
   
     پرلیت سبب ایجاد محیط استریل در خاک می شود و با دارابودن pH خنثی از هر گونه اختلالی در ریشه گیاه جلوگیری می کند. به کمک پرلیت می توان آب را به میزان زیاد و به مدت طولانی و با یک توزیع و پخش یکسان در دل خاک در اختیار ریشه قرار داد و از هدر رفتن آن جلوگیری کرد. وجود تخلخل در پرلیت ، تبادلات هوایی و گازی را در خاک برای ریشه گیاه به سهولت فراهم آورده و باعث اصلاح سیستم هوادهی و آبدهی خاک و در نتیجه بهبود عمل تهویه خاک می شود. درحضور پرلیت مشکل تجمع گازها در خاک نیز تا حدود بسیار زیادی رفع شده و  ریشه ها و اندامهای زمینی گیاه با سهولت بیشتری درخاک قادر به حرکت خواهند بود.  
 
مقایسه 0 انصراف