لطفا چند لحظه صبر نمائید

قلمه زدن کاکتوس


چه کارهایی که برای قلمه زدن و ریشه دار کردن کاکتوس انجام می‌شود؟
با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم در رابطه با این موضوع را در اختیارتان قرار دهیم.
این کارها بطور خلاصه عبارتند از؛
  • آماده کردن محل و ابزار کار
  • برش قلمه و پینه بستن محل برش
  • آماده کردن بستر کاشت
  • کاشت قلمه ، حفط رطوبت و آبیاری آن
  • انتقال قلمه ریشه دار شده به بستر اصلی
 

آماده کردن محل و ابزار کار
کاتر و سایر ابزارهای مورد استفاده و سطح میز کار را ضد عفونی می کنیم
بهتر است وسیله برش تیز و عاری از زنگ زدگی و سایر اجرام باشد
همچنین روی میز کار از شیشه یا سرامیک استفاده می کنیم که بآسانی پاک و ضد عفونی می‌شود


برش قلمه و پینه بستن قلمه
با استفاده از کاتر تیز و ضد عفونی شده قلمه را جدا می کنیم. بهتر است برش یکنواختی در انتهای قلمه ایجاد کنیم
پدهای خانواده اپونتیا در بیشتر مواقع نیاز به برش ندارند و با چرخش مختصری از تنه مادری جدا میشوند
همچنین تنه جوش بیشتر کاکتوس ها با همین روش از مادر جدا می‌شوند.
قلمه جدا شده را مدتی در جای خنک قرار می‌دهیم تا محل برش پینه ببندد
زمان لازم برای این کار بستگی به قطره محل برش دارد.
در صورتیکه قلمه را قبل از پینه بستن کامل محل برش بکاریم احتمال قارچی شدن آن وجود دارد


آماده کردن بستر کاشت قلمه
قلمه را در چه بستری بکاریم؟
بستر کاشت قلمه می‌تواند ترکیبی از ۵۰%ماسه شسته رودخانه ای و ۵۰% کوکولیت(کوکوپیت باضافه پرلیت) باشد.
البته هر یک از ترکیبات مذکور( ماسه ، کوکوپیت و پرلیت) می‌تواند به تنهایی بعنوان بستر کاشت قلمه بکار برود
بعضی از قلمه ها را بدون استفاده از بستر خاص و تنها با قراردادن در روی خاک یا سرامیک… می‌توان ریشه دار کرد
با توجه به اینکه قلمه امکان جذب مواد غذایی را ندارد ، نیازی به افزودن پیت ماس یا ورمی کمپوست به بستر نیست.
در صورت زیاد بودن تعداد قلمه ها بهتر است آنها را در خزانه بصورت دسته جمعی بکاریم البته بهتر است خزانه قلمه های ستونی از قلمه های توپی جدا باشد.
 
 


کاشت قلمه ، حفظ رطوبت و آبیاری آن :

زمان کاشت قلمه:
بهترین زمان برای کاشت قلمه فصل رشد کاکتوس می باشد.
قلمه ها را در عمق مناسب میکاریم و تا دو هفته با اسپری کردن سطح بستر را مرطوب نگه میداریم.
در این مدت سعی می کنیم قلمه ها از گرمای شدید محافظت شوند و تدابیری اتخاذ می کنیم تا رطوبت محیطی که قلمه ها در آن قرار دارند بیشتر از مواقع عادی باشد.
بعد از دو هفته که ریشه ها کم کم پدیدار شدند می‌توانیم آبیاری بستر را با مقادیر کم شروع کنیم.

 
مقایسه 0 انصراف