لطفا چند لحظه صبر نمائید

مبارزه با کنه ی قرمز


این کنه چند نسلی بوده و مناسب ترین زمان فعالیت این آفت اوایل بهار (هنگامیکه هوا از سردی رو به گرمی می رود) و اوایل پائیز (هنگامیکه هوا از گرمی رو به سردی می رود) می باشد که بیشترین تراکم را دارد. فعالیت کنه در هوای گرم و سرد بسیار کند و محدود می شود. جهت مبارزه با این آفت مبارزه زمستانه (روغن پاشی زمستانه بهمراه کنه کشهای نیسورون یا اورتوس یا آپولو یا انویدور به میزان 5/0 در هزار) و مبارزه بهاره با استفاده از کنه کشهای آمیتراز 2 در هزار یا نئورون 1 در هزار یا نیسورون یا اورتوس 5/0 در هزار توصیه می گردد. هگزی تیازوکس (نیسورون) یک کنه کش نفوذی با اثرات گوارشی است. این کنه کش روی تخم، لارو و پوره مؤثر است، ولی روی کنه بالغ اثری ندارد. و در عین حال تخم کنه بالغی که با هگزی تیازوکس تیمار شده باشد، عقیم است. این کنه کش روی کنه نقره ای، کنه قرمز و کنه شرقی مرکبات مؤثر است.

این آفت در ایالات متحده آمریکا، اروپا، شوروی سابق، کشورهای خاورمیانه انتشار داشته و در ایران نیز در استان های اردبیل، اصفهان، همدان، کرمان، چهار محال بختیاری، خوزستان، آذربایجان غربی، جنوب شرق ایران جمع آوری و گزارش شده است. این کنه دامنه میزبانی وسیعی همچون لوبیا، توت فرنگی، پنبه، بادمجان، سویا، نیشکر، آفتابگران، کرچک، شبدر، یونجه و برخی سبزیجات و گیاهان جالیزی از جمله گیاهان میزبان این کنه می باشند. کنه ترکستانی از نظر تاکسونومیکی شباهت زیادی به کنه تارتن لکه ای داشته و تنها اختلاف آنها در اندازه برآمدگی انتهایی آئدوگوس نر می باشد بطوریکه در گونه T.urticae نسبت طول برآمدگی به طول قسمت پشتی شفت یک ششم و در گونه  T.Turkestaniیک سوم می باشد.
کنه زمستان را بصورت ماده های بالغ به رنگ نارنجی روشن در زیر پوسته های درختان آلوده و یا در داخل بقایای درختی و خاکهای سست می گذراند. در اوایل بهار پس از گرم شدن شرایط محیطی، کنه های زمستان گذران پناهگاه های خود را ترک کرده و در روی گیاه میزبان مستقر شده و فعالیت تغذیه خود را شروع  می-کنند. دوره قبل از تخم گذاری این گونه یک الی شش روز طول می کشد. ماده ها بطور متوسط در اواسط تابستان روزانه 4 الی 7 عدد و در آخر تابستان و پاییز فقط روزانه 2 الی 3 عدد تخم می گذارند. دوره زندگی کنه های ماده بالغ در تابستان حدود 8 روز و در پاییز 33 روز می باشد. این آفت در هر سال بر حسب طول مدت فصل می تواند از 8 تا 16 نسل ایجاد نماید. 

 


روشهای مبارزه

گزارش شده آبیاری بارانی به خصوص در مزارع سیب زمینی و بادمجان، کنترل قابل قبولی بر جمعیت آفت داشته است. کاهش جمعیت این کنه با کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت نسبی و تقلیل تخم هایی که روزانه به وسیله کنه ماده گذاشته می شود انجام پذیر است. همچنین فعالیت دشمنان طبیعی آفت بویژه لارو و حشره کامل کفش دوزک های شکاری ( Stethorus Punctillum وGilvifrons) و همچنین کنه شکارگر (Phytoseiuls Persimis) در محیط گلخانه در کنترل جمعیت موثر هستند. می توان به تعداد کافی تکثیر و بر روی هر بوته تا 5 عدد در کانون آلودگی این مزارع رهاسازی کرد. این شکارگر قادر است جمعیت کنه ترکستانی را بطور چشمگیری پایین بیاورد که در اینصورت نیازی به استفاده از سموم شیمیایی نخواهد بود. در مناطقی که آلودگی شدید وجود داشته باشد می توان از سموم کنه کش از جمله امایت به میزان 5/1 لیتر در هکتار و ابامکتین و پروپارژیت استفاده نمود.
مقایسه 0 انصراف