لطفا چند لحظه صبر نمائید

معرفی آفت مینوز و روش مبارزه با آن


تعداد زیادی از آفات در زیر برگ ها تجمع کرده و در شکل ظاهری برگ های گیاه نا زیبایی محسوسی ایجاد نمی کنند. اما آفاتی مثل معدنچی برگ یا مینوز برگ ( Leaf miner )با ایجاد خطوط سفید رنگی بر روی برگ ها چهره نا خوشایندی در آن ایجاد می کنند. در صورت درمان نشدن این آفت، صدمات بسیار جدی برای گیاه ایجاد خواهد شد.
 


مینوز برگ
 
مینوز برگ دارای انواع مختلفی می باشد، که همگی از نظر ظاهری با یکدیگر مشابه بوده و اثرات تخریبی یکسانی نیز بر روی گیاه دارند. این مینوزها مگس های سیاه رنگی هستند که خود بی ضرر بوده اما لاروهای آنها برای گیاه ایجاد مشکل می کند. در اکثر موارد این آفت، خود را با رد پایی منحنی و موجی شکل با رنگ های زرد یا سفید نمایان می کند و مسیر خود را در داخل برگها باز می کند، از این طریق می توان با دنبال کردن منحنی های سفید رنگ آفت را یافت؛ اما برخی اوقات ممکن است آسیب های این نوع آفت به شکل نقطه ای و یا لکه ای خود را نمایان کنند.

 
مقابله با آفت
 
متداولترین روش از بین بردن مینوز برگ این است که آفت کش را بر روی گیاهان آلوده اسپری کنید. نکته مهم در این روش برای نابودی مینوز برگ زمان مناسب استفاده از اسپری آفت کش است. اگر حشره کش را خیلی زود یا خیلی دیر اسپری کنید، به لارو موجود در خطوط مارپیچی روی برگ نمیرسد و آن را از بین نمیبرد.

 


مهمترین نکته در استفاده از آفت کش ها، زمان استفاده از آنهاست. برای اینکه متوجه شوید چه زمانی مناسب برای این کار است، تعدادی از برگ های بیمار را داخل کیسه پلاستیکی قرار داده و هر روز بررسی کنید که ببینید چه زمانی مگس های سیاه کوچک از داخل لارو به بیرون می آیند، در همین زمان یک هفته کامل و هر روز از سم آفت کش مخصوص بر روی آفت اسپری کنید. برخی آفت کش های مینوز برگ نیز وجود دارند که تاثیر مستقیم بر روی لاروها داشته و در هر زمانی از سال می توانید از آنها استفاده کنید، چرا که دیگر نیازی به منتظر ماندن برای بیرون آمدن مگس ها از لارو ندارید، و این نوع از آفت کش مستقیما بر روی لارو ها تاثیر خواهد گذاشت.
شما می توانید برای از بین بردن طبیعی بدون سم های آفت کش، از روغن چریش نیز استفاده کنید. این روغن به صورت طبیعی از تعداد لارو های بالغ کاسته و در نتیجه کار، تعداد تخمهایی که مگسهای بالغ میگذارند نیز کاهش می یابد. روش طبیعی دیگر استفاده از زنبورهای پارازیتوئید است که وظیفه خوردن و از بین بردن مینوز برگها را دارد.
مقایسه 0 انصراف