لطفا چند لحظه صبر نمائید

معرفی کامل گیاهان گوشت‌خوار


گیاهان گوشت‌خوار، گیاهانی هستند که برخی یا بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق تله‌گذاری و مصرف جانوران یا آغازیان، معمولاً حشرات و دیگر بندپایان بدست می‌آورند. با این حال گیاهان گوشت‌خوار با فتوسنتز انرژی تولید می‌کنند. گیاهان گوشت‌خوار برای رشد در مناطقی با خاک نازک یا فقیر از مواد مغذی سازگار شده‌اند، به ویژه خاک بدون ازت، مانند مانداب اسیدی.

 


این گیاهان برای دریافت نیتروژن و مواد مغذی دیگر، به شکار حشرات و استفاده از مواد موجود در آن‌ها پرداخته و برای این منظور تکامل یافته اند. به محض این که حیوان یا پرنده کوچک یا حشره‌ای روی برگ‌های این گیاهان بنشیند، برگ‌ها به طور ناگهانی بسته می‌شوند و آن درخت یا بوته، تیغ‌های خود رادر بدن این جاندار گرفتار فرو می‌برد و شیره جان وی را که از خون یا نوعی لنف تشکیل شده است، توسط خار‌های خود می‌مکد. حدود ۶۰۰ گونه گیاه گوشت خوار وجود دارد.
این گیاهان با آرواره های قوی خود که همان برگ های تغییر شکل یافته اند، قادرند در یک چشم بر هم زدن و در یک دهم ثانیه، حشرات نشسته در دام را اسیر خویش سازند و از آن‌ها به عنوان منبع غذایی استفاده کنند. برخی از گیاهان نیز جنبش‌ها و تحرکات برق آسایی را برای اهداف غیر تغذیه ای به کار می گیرند؛ به طوری که در این قبیل گونه های گیاهی از حرکات سریع برای انتشار دانه، گرده و یا دور کردن شکارچیان استفاده می شود.

 

ساختار بافت‌ها و اندام های گیاهی در برخی موارد، دارای تفاوت های بسیار بارز و عمیقی با گونه های جانوری است. همانطور که می دانیم ماهیچه و بافت های عضلانی در گیاهان وجود ندارد بعلاوه گیاهان حشره خوار در زمین‌هایی مانند مرداب‌ها یا لجنزار‌ها رشد می‌کنند که خاک آن از نظر مواد مغذی بسیار فقیر است. این گیاهان برای دریافت نیتروژن و مواد مغذی دیگر، به شکار حشرات و استفاده از مواد موجود در آن‌ها پرداخته و برای این منظور تکامل یافته اند.
گیاه نپنتیس لوئی (Nepenthes lowii) یک گیاه کوزه‌ای گوشت‌خوار است که از مدفوع حشره‌خواران درختی تغذیه می‌کند. در ارزیابی سال ۲۰۲۰، بر اثر فعالیت‌های انسانی حدود یک چهارم گیاهان گوشت‌خوار در معرض انقراض قرار دارند!
مقایسه 0 انصراف