لطفا چند لحظه صبر نمائید

معرفی کنه زرد سیب

فعالیت این کنه در مناطق کوهستانی نسبت به کنه تارتن دو نقطه ای و کنه اروپایی بیشتر است و در شهرهایی همچون مشهد، نیشابور، بجنورد، اصفهان، کرج و شیراز مشاهده شده است. از گیاهان میزبان این کنه میتوان به سیب، گلابی، گیلاس، مو و انجیر اشاره کرد.
 


شکل شناسی
کنه ماده بیضی شکل و در طرفین جانبی بدن نسبتا فرورفته است. رنگ بدن کنه های ماده زمستان گذران، نارنجی است ولی در بهار کم کم روشن شده و در طرفین بدن نقاط تیره رنگ ظاهر می شود. در پاییز به رنگ سبز مغز پسته ای هستند. کنه نر کوچکتر و باریکتر از ماده است بدین جهت می تواند به سهولت آن را تشخیص داد. در این کنه، پریتریم ساده و کج بوده و از هم دور می شوند. تخم ها کروی شکل و در سطح آنها شیارهایی دیده می شود. رنگ تخم بلافاصله پس از تخم گذاری شفاف و بعد به رنگ شیری کدر مبدل می-شود.

 
نحوه خسارت
این کنه پس از استقرار در اطراف رگبرگ اصلی، از شیره سلولی تغذیه کرده و تارهایی می تند. برگ درختان مبتلا، پوشیده از تار و در تعداد زیاد آفت برگ ها زودتر از پاییز خزان کرده و روی محصول سال بعد هم اثر می گذارند.


روش های کنترل
 
زراعی: آبیاری منظم باغ حتی در زمان اوج تراکم جمعیت کنه ها، درخت شادابی خود را حفظ کرده و ریزش برگ ها در آنها کمتر می شود. شخم عمیق بعد از خزان برگها با توجه به نحوه زمستان گذرانی، شخم و زیر و رو کردن خاک پای درختان، جمعیت فرم زمستان گذران را کاهش می دهد. 
بیولوژیکی: از دشمنان طبیعی این آفت میتوان به کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae و کفشدوزک Stethorus gilvifrons اشاره کرد.
شیمیایی: در باغاتی که انبوهی جمعیت در اواسط تیر اتفاق می افتد می توان از کنه کش های مختلف مانند مروسید 50% ، امایت یک در هزار، نئورون 5/1 در هزار و کلتان 2 در هزار استفاده کرد.
مقایسه 0 انصراف