لطفا چند لحظه صبر نمائید

نحوه استفاده از پرلیت در کشاورزی


مرحله یک: شخم زدن با تراکتور، بیل زدن خاک تا عمق 15 الی 30 سانتیمتر.
مرحله دوم: پرلیت را به ضخامت 1.5 تا 5 سانتیمتر روی زمین پهن کرده و در صورت نیاز می توان 1.5 تا 5 سانتیمتر کود گیاهی یا تراشه چوب و خاک اره تثبیت کننده نیتروژن (به اندازه 65 میلیمتر) به آن اضافه کرد.
مرحله سوم: پرلیت و کود آلی به طور کامل با خاک مخلوط می شود.
مرحله چهارم: آب پاشی کرده و سپس زمین را برای مسطح شدن، غلتک زده تا قبل از کاشتن هموار و تراز شود و سپس بذر پاشی کرده و بعد از آن بذرها با لایه ای از مخلوط پرلیت و پیت یا کود پوشانده شود.  
مقایسه 0 انصراف