لطفا چند لحظه صبر نمائید

نحوه شکل گیری خاک

خاک بر اثر خرد شدن سنگ به وجود می آید. در ادامه می بینیم که خرد شدن سنگ ها به چند صورت انجام می شود:
 
  • بر اثر رشد گیاهان، ریشه ی آن ها در زیر خاک گسترش پیدا می کند و باعث خرد شدن سنگ ها می شود.
  • در زمستان بر اثر یخ بستن آب در بین ترک های موجود در سنگ ها، سنگ ها خرد می شوند.
  • ترک خردن سنگ ها، که بر اثر داغ شدن آن ها در روز زیر آفتاب، و سرد شدن آن ها در شب در طول سالیان دراز اتفاق می افتد.
بعد از خرد شدن سنگ ها اغلب دچار تغییر شیمیایی می شوند. ذرات خرد شده سنگ ها ممکن است با اکسیژن هوا ترکیب شوند و و ترکیبات ناپایداری مانند زنگ آهن را به وجود بیاورند. علت سرخ رنگ بودن برخی از خاک ها وجود اکسید آهن در آن ها است.

 

 

به طور کلی می توان مواد تشکیل دهنده خاک را به چهار بخش تقسیم کرد:

موجودات زنده: در خاک موجوداتی مثل باکتری ها، کرم ها، حلزون ها و قارچ ها وجود دارند که باعث تغییرات خاک می شوند.
 
هوا: در خاک هوا وجود دارد، که این ها برای رشد گیاهان ضروری است. مقدار اکسیژن موجود در خاک از دی اکسید کربن کمتر است و دلیل آن این است که ریشه ی گیاهان برای رشد خود نیاز به مصرف اکسیژن دارند.

مواد سخت: این مواد بعد از خرد شدن سنگ ها به مقادیر مختلف در خاک وجود دارند. مانند نمک.
 
آب: در خاک آب نیز وجود دارد، در مواقع خشکی آب موجود در خاک از محل خود خارج می شود و به مصرف می رسد. این آب از آب باران و آب های زیرزمینی تشکیل شده است و وظیفه ی حمل مواد را در خاک به عهده دارد.

 


عوامل زیادی در تشکیل خاک تاثیر گذار هستند؛
 
 سنگ مادر: در واقع منظور همان سنگ اولیه ای است که در اثر خرد شدن آن خاک یه وجود آمده است.
 
زمان: هرچقدر که زمان تخریب سنگ ها بیشتر باشد، تغییرات سنگ های خرد شده کامل تر و بهتر انجام می شود.
 
محل تشکیل خاک: در نقاطی که صاف و مسطح هستند، سنگ های خرد شده فرصت بهتری برای انجام و تکمیل فعل و انفعالات لازم برای تبدیل به خاک را دارند، ولی در نقاطی که دارای شیب تند هستند، وجود آب و باران می تواند باعث جا به جایی خاک و سنگ های خرد شده شود.
 
آب و هوا: فراوانی آب باعث نفوذ در سنگ ها و یا شستشو و بردن خاک ها به نقاط دیگر می شود و این عمل همراه با رطوبت هوا سبب می شود که فرآیند تشکیل خاک تکمیل نشود.
مقایسه 0 انصراف