لطفا چند لحظه صبر نمائید

ضرورت وجود نیتروژن در گیاهان


نیتروژن (ازت) یکی از مواد مغذی موردنیاز برای رشد و نمو و تکثیر گیاهان است. باید توجه داشت که نیتروژن موجود در جو و پوسته‌ی زمین مستقیماً در دسترس گیاهان قرار نمی گیرد و علیرغم اینکه نیتروژن یکی از فراوان‌ترین عناصر موجود روی کره‌ی زمین است؛ ولی احتمالاً کمبود نیتروژن در گیاهان یکی از عمده‌ترین مشکلات تغذیه‌ای است که گیاهان را در همه جا تحت‌تأثیر قرار داده است. میزان زیادی از نیتروژنی که در دسترس گیاهان قراردارد، نیتروژن غیرآلی است و به‌صورت +NH4 و -NO3 است که اغلب نیتروژن معدنی نامیده می‌شود.
بافت‌های بالایی گیاهان سالم (بافت‌هایی که بالاتر از سطح زمین قرار دارند) دارای ۳-۴ درصد نیتروژن هستند. درمقایسه با سایر مواد مغذی این میزان غلظت نیتروژن بسیار زیاد است. کربن، هیدروژن و اکسیژن مواد مغذی دیگری هستند که در برنامه‏‌های مدیریت حاصل‌خیزی نقش قابل‏‌توجهی ندارند ولی در غلظت‌های بالایی وجود دارند.

 

 

نقش نیتروژن در گیاهان
 
نیتروژن نقش بسیار مهمی در گیاهان ایفا می کند و برای سنتز کلروفیل ضروری است. نیتروژن برای رشد گیاه ضروری است و بخشی از هر سلول زنده است. کلروفیل ترکیبی شیمیایی در گیاهان است که با استفاده از انرژی خورشید، آب و دی‌اکسیدکربن قند تولید می‌کند. این فرایند فتوسنتز نام دارد. گیاهان اغلب نیتروژن را به صورت یون آمونیوم (NH4 +) یا نیترات (NO3-) جذب می کنند. بخشی از اوره مستقیما توسط برگ ها جذب می شود و مقدار کمی از نیتروژن از موادی مانند اسیدهای آمینه محلول در آب به دست می آید. علاوه براین نیتروژن یکی از عناصر اصلی آمینواسیدها، یعنی واحدهای ساختاری پروتئین‌ها، است. گیاهان بدون وجود پروتئین‌ها پژمرده می‌شوند و ازبین می‌روند.برخی از پروتئین‌ها به‌عنوان واحدهای ساختاری در سلول‌های گیاهی عمل می‌کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر به‌عنوان آنزیم عمل می‌کنند و فعل و انفعالات بیوشیمیایی حیاتی را امکان‌پذیر می‌سازند. نیتروژن یکی از مؤلفه‏‌های ترکیبات انتقال انرژی همچون ATP (آدنوزین تری‏‌فسفات) است. ATP باعث می‌شود سلول‌ها انرژی حاصل از متابولیسم را ذخیره کنند و از آن استفاده کنند.
 

 

در پایان باید خاطر نشان کرد که نیتروژن یکی از عناصر مهم اسیدهای نوکلئیک همچون DNA است. DNA ماده‌ی ژنتیکی است که باعث رشد و تکثیر سلول‌ها و در نهایت رشد کل گیاه می‌شود. بدون وجود نیتروژن زندگی به آن صورتی که می‌شناسیم وجود نخواهد داشت.
مقایسه 0 انصراف