لطفا چند لحظه صبر نمائید

نکاتی در رابطه با قلمه زدن کاکتوس


قلمه زدن همیشه برای تکثیر و ازدیاد انجام نمی‌شود و در بعضی مواقع برای نجات کاکتوسی که بیمار شده بکار گرفته می‌شود. قلمه کاکتوس برای هر یک از اشکال زیر با تفاوتهایی نسبت به یکدیگر می‌تواند انجام شود؛
قلمه کاکتوس های راکتی مثل اپونتیا
قلمه کاکتوس های ستونی
قلمه کاکتوس های توپی
قلمه کاکتوس های ریشه از دست داده
قلمه کاکتوس های از پایه جدا شده
قلمه زدن کاکتوس
 


کمک گرفتن از ظرف شفاف در دار برای تسریع در ریشه زایی قلمه :
استفاده از ظرف شفاف در دار با حفط رطوبت محیط می‌تواند فرایند ریشه زایی را تسریع کند.
بستر مناسب برای این ظرف پرلیت میباشد و بهتر است ظرف و بستر قبل از استفاده قارچکشی شود. توصیه می‌شود بمنظور هوادهی در این ظرف ساعاتی از روز باز بماند (بهتر است این کار در ساعات خنک روز صورت گیرد). این روش برای ریشه دار کردن کاکتوس های ریشه از دست داده و همچنین کاکتوس های از پایه جدا شده بهتر است.


استفاده از هورمون ریشه زایی :
برای تحریک قلمه به ریشه زایی سریعتر بخصوص در کاکتوس هایی که بسختی ریشه می‌دهند، از هورمون های ریشه زایی استفاده میشود
بیشتر این هورمون ها بشکل پودری عرضه می‌شوند وبرای استفاده انتهای قلمه را به آن آغشته می‌کنند.


نحوه صحیح قلمه زدن کاکتوس:
رها کردن قلمه روی خاک:
بعضی وقت ها میتوان قلمه کاکتوس را گوشه ای روی زمین رها کرد تا ریشه دار بشود.
برای این کار باید رطوبت محیط بالا باشد.


قلمه زدن کاکتوس آستروفیتوم استروفیتوم
ریشه دار کردن قلمه بر اساس ایجاد فاصله بین قلمه و آب :
در این روش از میل گیاه برای رسیدن به آب استفاده می‌کنیم و با ایجاد فاصله بین قلمه و آب ، آنرا برای ریشه زایی تحریک میکنیم.
این روش برای ریشه دار کردن پیوندک هایی که از پایه جدا میکنیم، بسیار مناسب است.
الف- گلدانی مناسب با سایز پیوندک(کمی کوچکتر از قطر پیوندک) انتخاب میکنیم.
ب- گلدان را با کوکولیت (یا پرلیت خالی) تا ارتفاعی که حدود یک سانتیمتر از انتهای پیوندک پائین‌تر باشد، پر میکنیم.
ج- پیوندک را پس از پینه بستن محل برش، روی گلدان بنحوی قرار می‌دهیم که با بستر گلدان تماس نداشته باشد.
د- گلدان را در کاسه یکبار مصرفی که تا نیمه آب دارد می‌گذاریم و داخل ظرف دردار شفافی قرار می‌دهیم.
ه- ظرف شفاف(جا نونی) را در مکانی با نور و گرمای متوسط قرار میدهیم و هر دو روز یکبار درب ظرف را حدود یکساعت باز می‌گذرایم.
ح- برای نتیجه بهتر همه ظروف و بستر را با استفاده از قارچ کش ضد عفونی میکنیم.
و- در این روش پیوندک برای رسیدن به بستر مرطوب، شروع به ریشه زایی می‌کند و کمتر در معرض قارچی شدن خواهد بود.


کاشت قلمه داخل خزانه:
وقتی تعداد قلمه ها زیاد باشد بهتر است داخل خزانه کاشته شود. در اینصورت با شرایط بهتری می‌توان به آنها رسیدگی کرد.
در کنار هم بودن قلمه ها داخل خزانه به ایجاد رطوبت محیطی که لازمه ریشه زایی هست کمک شایانی می‌کند.
از طرفی قلمه ها داخل خزانه بمنظور ادامه حیات و ریشه زایی با یکدیگر رقابت خواهند داشت که منجر به ایجاد ریشه قوی‌تر در بسیاری از آنها خواهد شد. گلدان های مستطیلی گزینه مناسبی برای ایجاد خزانه قلمه کاکتوس میباشد.


قلمه ها داخل باغچه:
در صورتیکه در گلخانه باغچه دارید میتوانید قلمه هایتان را با خیال راحت داخل آن بکارید و شاهد ریشه زایی سریع و ریشه پر شدن آنها باشید.
فضای باغچه برای کاشت قلمه های ستونی و مخصوصا” پایه های مورد استفاده برای پیوند بسیار مناسب است.


ریشه دار کردن قلمه های کوچک
تاثیر سایز قلمه در ریشه زایی:
قلمه های انتخابی باید در اندازه ای باشند که توانایی ریشه زایی داشته باشند. قلمه های کوچک سریعتر رطوبت از دست می‌دهند و در مدت زمان پینه بستن و ریشه زایی بخاطر از دست دادن رطوبت خشک خواهند شد.‌لمه های کوچک و ضعیف را در شرایط آکواریومی و مشابه خزانه های بذر می‌توان ریشه دار کرد.
 


انتقال قلمه ریشه دار شده به بستر اصلی :
برای بستری که می‌خواهیم قلمه را به آن انتقال دهیم ، ترکیب خاک مناسب را آماده میکنیم.
قلمه را داخل بستر جدید میکاریم و در حدود یکهفته سطح بستر را اسپری میکنیم و از آبیاری کامل خودداری میکنیم. این کار بمنظور جلوگیری از انتقال قارچ از بستر جدید صورت می‌گیرد.
البته روش دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن قلمه بلافاصله پس از کاشت با قارچکش آبیاری میشود. برخی از تولید کننده ها از این روش استفاده می‌کنند.
در این روش ریشه های قلمه ها فرصتی برای ترمیم و عادت به خاک جدید پیدا نمی‌کنند. از این جهت در صورت زخمی شدن ریشه و با توجه باینکه قارچکش ها توانایی از بین بردن همه انواع قارچها را ندارند، احتمال قارچی شدن از طریق ریشه زخمی وجود دارد.
مقایسه 0 انصراف