لطفا چند لحظه صبر نمائید

نکات مهم در ارتباط با گیاه گازمانیا


چگونگی تکثیر گازمانیا 
تکثیر گل گازمانیا را به راحتی می توان با کمک پاجوشها انجام داد. زمانی که پاجوشها به ارتفاع 7.5 سانتیمتر رسیدند آنها را از گیاه مادری جدا کنید و به شکل مستقل در گلدانی جداگانه بکارید. در طی ماه اول رطوبت اطراف پاجوشها را بالا نگهدارید تا در محیط جدید خود مستقر شوند.

 

 
چگونه گازمانیا را هرس کنیم؟
این گیاه به هرس زیادی نیاز ندارد مگر جداسازی برگهای پایینی گیاه در زمانی که گیاه مادری بعد از تولید گل در حال از بین رفتن باشد.
تعویض گلدان: گازمانیا تا زمانی که پاجوش تولید نکرده است نیازی نیست تا گلدانش عوض شود. در واقع نگهداری آن در گلدانی کوچک گلدهی آن را تحریک خواهد کرد. از آنجاییکه گیاه گازمانیا سیستم ریشه‌ای کوچک و محدود اما برگساری گسترده دارد که در مقایسه با ریشه گیاه وزن بیشتری نیز دارد به منظور نگهداری مناسب برگسار این گیاه از گلدانهای سرامیکی استفاده کنید.

 
آفات و بیماری گیاه گازمانیا
آفت خاصی این گیاه را تهدید نمی‌کند گاهی ممکن است کنه تارعنکبوتی و یا شپشک آردآلود بر روی این گیاه مشاهده شوند . کنه تار عنکبوتی در پشت برگهای گیاه تارهایی شبیه تار عنکبوت ایجاد می‌کنند و به دلیل تغذیه از شیره گیاه در نهایت می‌توانند منجر به زرد شدن برگها شوند.
شپشک‌آرد آلود بیشتر در ناحیه اتصال برگها به طوقه تجمع می‌یابند و به دلیل تولید عسلک موجب چسبناک شدن سطح برگها می‌شوند. حمله شدید افت موجب کاهش رشد گیاه و کوتاهی قامت آن و زردی و ریزش برگها خواهد شد.

 


به دلیل اینکه این گیاه رطوبت دوست است ممکن است محیط مرطوب موجب شیوع برخی از بیماریهای قارچی همانند قارچ بوترتیس شود . این قارچ منجر به پوسیدگی گیاه می‌شود. هوای سرد و مرطوب از دلایل اصلی شیوع این بیماری است. گیاه را زیاد آب ندهید و اگر بعد از هر مرتبه آبیاری صبر کنید تا سطح خاک تا حدودی خشک شود سپس گیاه را آبیاری کنید احتمال شیوع این بیماری کاهش می‌یابد.

 
مقایسه 0 انصراف