لطفا چند لحظه صبر نمائید

هم‌زیستی گیاهان و قارچ‌ها


آیا قارچ ها همواره برای گیاهان مضر هستند؟
 
بیشتر مردم قارچ‌ها را دشمن گیاهان می دانند. از جمله سیاهک، زنگ گیاهی (پوسیدگی)،‌ بادزدگی، کپک پودری، پژمردگی فوزاریوم (Fusarium) (یا پژمردگی قارچی) و غیره. در ناحیه ریشه، گیاهان تا حد زیادی از رشد قارچ‌ها به‌نوعی دیگر حمایت می‌کنند.
مطالعه ارتباط بین گیاه و قارچ چالش‌ برانگیز و پرهزینه است. ما احتمالاً هرگز نمی‌فهمیم که این همزیستی چگونه عمل می‌کند. دانشمندان به شواهدی رسیده‌اند که فواید قارچ مایکوریزا را نشان می‌دهد.
قارچ میکوریزا چگونه فعالیت می کند؟
حاصل تولید عملکرد این قارچ در گیاهان به‌شکل تولید قند است. گیاهان در حدود ۲۰ الی ۳۰٪ از قندهای تولیدی خود را در اختیار قارچ‌ها قرار می‌دهند، گاهی نیز کمی بیشتر. در مقابل، آنچه که قارچ میکوریزا در اختیار گیاه می‌گذارد را دریافت می‌کنند. اما در پایان این گیاهان هستند که سالم‌تر می‌شوند و در هنگام برداشت، محصول بیشتری تحویل می‌دهند.
 

 

افزایش دسترسی به آب و تحمل بیشتر خشکی
 
قطر موئینه قارچ‌ها در ابعاد میکروسکوپی است، بنابراین این موئینه‌ها قادرند که آب را از منافذ بسیار ریز خاک بیرون بکشند و در اختیار گیاه قرار دهند تا آن را جذب کند. این شرایط همراه با افزایش جذب مواد مغذی گیاه را در برابر دوره‌های خشکی مقاوم می‌کند. از آنجا که به‌مرور زمان دسترسی به آب محدودیت بیشتری پیدا می‌کند، قارچ میکوریزا پاسخ مناسبی به شرایط است.
 


گیاهان در این ارتباط همزیستی چه چیزی بدست می آورند؟
کمک به باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن
جذب مواد مغذی بیشتر
واسطه‌های زیرزمینی
افزایش دسترسی به آب و تحمل بیشتر خشکی
جذب مواد مغذی بیشتر
کنترل بیماری‌های گیاهی
گلومالین (Glomalin) چسبی قدرتمند بین ذرات خاک و کربن
 
بعلاوه وقتی قارچ مایکوریزا در اطراف ریشه شکل می‌گیرد، سطح مقطع ریشه از ۱۰ لایه به ۱۰۰۰ لایه افزایش می‌یابد. ساختارهای نخ‌مانند و باریکی، به‌نام موئینه، که در ابعاد ریز از ریشه شروع می‌شوند و به تمام بخش‌های خاک می‌روند. این موئینه‌ها موجب افزایش سطح تماس گیاه با خاک اطراف خود می‌شوند و در نتیجه مواد مغذی که در دسترس گیاه قرار می‌گیرد نیز افزایش می‌یابد. 
مقایسه 0 انصراف