لطفا چند لحظه صبر نمائید

پتاسیم چه نقشی را در رشد و نمو گیاه ایفا می کند؟

نقش پتاسیم در رشد و نمو گیاهان  

پتاسیم با نماد شیمیایی (K) یکی از ۱۷ عنصر ضروری برای رشد و تولیدمثل در گیاهان است. این عنصر مانند نیتروژن (N) و فسفر (P) جزئی از مواد مغذی‌ اصلی (ماکرو) است. پتاس با فرمول شیمیایی K2O شناخته شده و برای بیان مقدار مواد کودی مختلف که حاوی پتاسیم هستند استفاده می‌شود، این مواد شامل کلرید پتاسیم (KCI)، سولفات پتاسیم (K۲SO۴)، سولفات پتاسیم و منیزیم (K۲SO۴ ۲MgSO۴) و نیترات پتاسیم (KNO۳).
 

کمبود پتاسیم در گیاهان چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟  

در تمامی فرآیندهایی که برای حفظ رشد و تولیدمثل گیاه انجام می‌شود، پتاسیم نقش اساسی دارد. همچنین پتاسیم، کیفیت عواملی چون اندازه، شکل، رنگ و قدرت دانه و بذر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همچنین این ماده کیفیت الیاف پنبه را بهبود می‌بخشد. به‌دلیل اینکه پتاسیم سلامت کلی اندام‌های در حال رشد را بهبود می‌بخشد و از گیاه در مقابل بیماری‌ها محافظت می‌کند، این عنصر به‌عنوان ماده مغذی که «کیفیت» را حفظ می‌کند شناخته می‌شود.
 


کمبود پتاسیم در گیاه موجب کاهش مقاومت گیاه به خشکی، غرق‌آبی و دماهای بالا و پایین می‌شود. همچنین کمبود پتاسیم موجب کاهش مقاومت گیاه در مقابل آفت‌ها، عوامل بیماری‌زا و حمله نماتدها می‌شود. پتاسیم موجب افزایش برداشت محصول می‌شود. چراکه رشد ریشه را افزایش می‌دهد و تحمل در برابر خشکی را بهبود می‌بخشد. به علاوه پتاسیم حداقل ۶۰ نوع آنزیم که در رشد مؤثر هستند را فعال می‌سازد. در فرآیند فتوسنتز و تولید غذا نقش دارد.در انتقال قندها و نشاسته‌ها کمک می‌کند.موجب تولید دانه‌هایی با نشاسته زیاد می‌شود.میزان پروتئین موجود در گیاه را افزایش می‌دهد.آماس گیاهی را حفظ کرده، کمبود آب و پلاسیدگی گیاه را کاهش می‌دهد.از گسترش بیماری‌ها و نماتدهای گیاهی جلوگیری می‌کند.  

زمان مناسب برای جذب پتاسیم  

زمان جذب پتاسیم در گیاهان مختلف باهم متفاوت است. با این حال، عموماً گیاهان اغلب نیاز پتاسیم خود را مانند نیتروژن و فسفر در مراحل اولیه رشد جذب می‌کنند. آزمایشاتی که برروی جذب پتاسیم توسط ذرت انجام‌شد نشان داد که ۷۰ الی ۸۰٪ از میزان جذب در زمان ابریشم‌سازی صورت می‌گیرد، پس از گذشت سه الی چهار هفته از زمان ابریشم‌سازی نیز ۱۰۰٪ مقدار جذب پتاسیم انجام شده‌است. انتقال پتاسیم از برگ‌ها و ساقه‌ها به‌سمت دانه نسبت به فسفر و نیتروژن کمتر است. در زمان تشکیل دانه منبع پتاسیم نقش ضروری ندارد.
مقایسه 0 انصراف