لطفا چند لحظه صبر نمائید

پیوندهای زینتی کاکتوس‌ها


امروزه با افزایش پیونددهی کاکتوس و علاقه مردم به کاکتوس‌های پیوندی و همچنین آسان بودن نگهداری از کاکتوس‌ها بر روی پایه پیوند شاهد پیوندهای هستیم که جدا از بحث پیوندهای کاکتوس جنبه زینتی نیز دارند و در بسیاری از موارد احتیاجی هم به پیوند نبوده ولی باز از آنجایی که مقوله پیوند یک جنبه هنری نیز خواهد داشت بر آن شدیم نکات و ترفندهای این گونه پیوندها را به شما یاد دهیم تا هم جنبه یادگیری باشد و هم جنبه تنوع در پیوند دادن. این نوع پیوند زدن اصلاً توصیه نمی‌شود!

 
۱_ پیوند بر روی سرئوس های چند شاخه:
کاکتوس‌های ستونی پس از سر برداری و یا پیوند دادن شروع به تولید تن جوش‌های جانبی می‌کنند که معمولاً آنها را برای رشد پیوندک از پایه اصلی جدا می کنند، اما می‌توان با نگه داشتن تن جوش های پایه و پیوند دادن مجدد بر روی آنها مجموعه بسیار زیبایی از کاکتوس‌های پیوندی تولید کرد.
۲_چندین پیوندک بر روی پایه اپونتیا:
پایه اپونتیا از آنجایی که دارای آوند عرضی وسیع هست به راحتی می‌تواند چندین پیوندک را بر روی خود نگه دارد و همه را هم رشد دهد تنها در هنگام پیوند به سایز پیوندک ها بعد از رشد نیز دقت کنید تا بعد از بزرگ شدن پیوندک‌ها به همدیگر فشار نیاورند.
۳_ پیوندهای چند طبقه:
پیوند دادن بیش از سه واریته کاکتوس بر روی هم به صورت چند طبقه پس از رشد کردن شکل بسیار زیبایی به خود می‌گیرد چون هر بار از کاکتوس‌ها به صورت جداگانه تن جوش تولید می‌کند و تنوع رنگ فوق‌العاده ایجاد خواهد شد.
۴_ پیوند جانبی ارئول هیلو سرئوس و اکانتو سرئوس:
به علت رشد ستونی پایه‌های هیلوسرئوس و اکانتو سرئوس و فاصله بین آرئول های این کاکتوس‌ها از یکدیگر و همچنین مقاومت و رشد بالای این پایه‌ها می‌توان تعداد بسیار زیادی پیوندک از واریته های مختلف را بر روی آرئول های این پایه‌ها پیوند داد نکته تنوع در رنگ پیوندک‌های انتخاب شده جنبه بسیار زیباتری به پیوند می‌دهد.
 

 
روش‌های گفته شده در پیوندهای زینتی صرفاً جنبه زیبایی و هنری دارند و معمولاً به صورت تجاری استفاده نمی‌شوند پس انتظار آن را نداشته باشید تا همچنین نوع کاکتوس‌هایی را در گلخانه‌ها برای فروش پیدا کنید.
مقایسه 0 انصراف