لطفا چند لحظه صبر نمائید

چه زمانی باید از آفت کش برای از بین بردن مینوز استفاده کنیم؟

برای تاثیر بیشتر آفت کش در نابودی مینوز برگ، در اوایل بهار چند برگ آلوده به آفت را در کیسه پلاستیکی درب دار بگذارید و هر روز به آن نظارت کنید. ببینید چه زمانی مگسهای سیاه کوچک داخل لارو بیرون می آیند. در همین زمان هر روز به مدت یک هفته بر روی گیاهان اسپری آفت کش بزنید.

 


آفت کشهای مخصوص از بین بردن مینوز برگ نیز وجود دارند که با جذب شدن در لاروهای روی گیاه عمل میکنند. این اسپریهای مخصوص مینوز برگ را در هر زمانی در سال میتوانید استفاده کنید چون بهرحال به لارو جذب شده و آن را از بین میبرند.
اگر چه آفت کش رایجترین نوع روش کنترل مینوز برگ است، اما موثرترین روش نیست. از بین بردن مینوز برگ به روش های طبیعی و با کمک حشرات مفید، روشی موثر در مبارزه با این آفت است. میتوانید از زنبورهای پارازیتوئید یا Diglyphus isaeaبرای این منظور استفاده کنید. این زنبورها دشمن طبیعی مینوز برگ هستند و آنها را میخورند بنابراین حضور این حشرات در کنار گیاهانتان مفید است. دقت داشته باشید که اسپری آفت کش بر روی گیاهان، این حشرات مفید و سایر شکارچیان طبیعی این آفت برگی را نیز از بین میبرد.

 


یک روش دیگر مقابله با آفت مینوز برگ بدون مواد شیمیایی، استفاده از روغن چریش است. این آفت کش طبیعی بر چرخه زندگی طبیعی مینوز برگ تاثیر میگذارد و تعداد لاروهایی را که بالغ میشوند کاهش میدهد. در نتیجه تعداد تخمهایی که مگسهای بالغ میگذارند نیز کاهش می یابد. روغن چریش راه فوری برای نابودی معدنچی برگ به حساب نمی آید اما روش طبیعی خوبی برای درمان این آفت گیاه است.
مقایسه 0 انصراف