لطفا چند لحظه صبر نمائید

چگونه گیاه فیکوس لیراتا را آبیاری کنیم؟

اساساً خانواده بزرگ فیکوس ها شرایط پیچیده ای برای نگهداری ندارند. برای همین است که اغلب افرادی که در طول روز زمان زیادی برای گذارندن با گل و گیاه ندارند، از پرورش این گیاه استقبال می کنند.
 


اما آنچه که مسلم است تأمین نیازهای اصلی گیاه هموچون آبیاری، نور، خاک و کوددهی مناسب و همچنین حفظ دما و رطوبت مورد نیاز لیراتا ضروری است. توجه به تمام این عوامل موثر می تواند رشد بیشتر و شادابی روزافزون گیاه را به همراه داشته باشد.

 
آبیاری فیکوس آفریقایی لیراتا
آبیاری مهم ترین عاملی است که می تواند موجب سلامت و یا زوال گیاه شود. هر چقدر کم آبی و خشکی های متوالی موجب ریزش برگ ها می شود، غرقآب ساختن گیاه و عدم رعایت زهکشی گلدان نیز می تواند موجب نابودی ریشه شود.
 


توصیه می شود پیش از آبیاری گیاه از خشکی خاک مطمئن شوید. همچنین زهکشی را دائما کنترل کنید تا با خرابی ریشه و آفت قارچ روبرو نشوید. از آنجایی که لیراتا گیاهی پهن برگ است، آب بیشتری تبخیر می کند. از این رو به حجم آب بیشتری احتیاج خواهد داشت.
مقایسه 0 انصراف