لطفا چند لحظه صبر نمائید

چگونگی‌ کاشت و برداشت بادرنجبویه


کشت مستقیم بذر در زمین اصلی :
در اواخر پاییز زمین را که ۲۰ تا ۳۰ تن کود دامی به آن داده شده و تاعمق ۲۵ تا ۳۰ سانتی متری شخم خورده به ردیف هایی با فواصل ۶۰ سانتی متر از هم تقسیم کرده و بذر را در عمق ۰٫۵ تا ۱ سانتی متری کشت می کنند.لازم است بذرها به خاطر قوه ی نامیه ی ضعیفی که دارند حدود ۲۰ ساعت در آب خیس شده و یا اینکه ۴۸ ساعت در دمای صفر درجه نگهداری شده و سپس کاشته شوند. رشد اولیه ی بادرنجبویه بسیار کم است و باید علفهای هرز دائماً وجین شوند. ولی هنگامی که بوته ها به حدی رسیدند که زمین را پر کنند علفهای هرز قدرت رقابت با بادرنجبویه را نخواهند داشت. معمولا به خاطر همین رشد اولیه ضعیف بادرنجبویه است که آنرا به صورت مستقیم کشت نمی کنند. در این سیستم برای هر هکتار زمین به ۸ تا ۱۰ کیلوگرم بذر نیاز است.
 


کشت بذری غیر مستقیم :
بذربادرنجبویه را به صورت ردیفی دراواخر بهمن ماه در خزانه زیرپلاستیکی یا در اواخر فروردین و اردیبهشت در خزانه ی هوای آزاد کشت می کنند.فاصله ردیفها از یکدیگر ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر و عمق کاشت حدود ۰٫۵ سانتی متر است. برای هر هکتار زمین به ۰٫۵ کیلوگرم بذر مناسب نیاز است و از هر متر مربع خزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نشا به دست می آید.زمان مناسب برای انتقال نشاها از خزانه زیر پلاستیکی به زمین اصلی اواسط اردیبهست و برای انتقال نشاها از خزانه ی هوای آزاد به زمین اصلی اواخر تابستان می باشد. فاصله ی ردیف در زمین اصلی ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر و فاصله ی دو بوته از هم ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر است. برای هر هکتار هم ۵۰ تا ۶۵هزار بوته مورد نیاز است.  

برداشت بادرنجبویه :
در سال اول یک مرحله و در سالهای بعدی دوتا سه مرحله می توان محصول بادرنجبویه را برداشت کرد. برای این کار باید کلیه پیکره رویشی گیاه از فاصله ی حدود ۴ تا ۵ سانتی متری زمین چیده شود. برای برداشت اول بهترین زمان مرحله ی گلدهی است و برای برداشت دوم اواسط شهریور و برداشت سوم اواخر مهر ماه انجام می گیرد. بهترین ساعت برای شروع کار برداشت ساعات ۸ تا ۹ صبح است که شبنم موجود روی برگها تبخیر شده و برگها خشک هستند. برگها پس از برداشت برای جلوگیری از خشک شدن باید به سرعت با خشک کنهای الکتریکی و با دمای ۴۵ تا ۵۰ درجه خشک شوند. از آنجا که بیشتر ماده مؤثره ی بادرنجبویه در برگهای آن است بهتر است که فقط برگهای آن مورد استفاده قرار گیرند تا میزان ماده موثره حاصله بیشتر باشد.  
 


روش کاشت بادرنجبویه در گلدان :
پس از تهیه بذر مناسب و مرغوب بادرنجبویه، جهت افزایش قدرت جوانه زنی، بذرها را باید به مدت ۱۶ تا ۲۰ ساعت در آب و دمای محیط خیساند یا این که آنها را ۴۸ ساعت در دمای صفر درجه سانتی گراد قرارداد (میتوانید دو روز قبل از کاشت آنها را در یخچال نیز نگهداری کنید). فقط باید صبور باشد تا بذر در زمان مناسب خود جوانه زنی کند. اغلب علاقمندان به کاشت بذر بادرنجبویه انتظار دارند بذر در مدت کمتر از ۶ روز جوانه زنی کند اما بایستی توجه داشته باشید که مدت زمان جوانه زنی بذر ملیس یا بادرنجبویه بین ۵ تا ۱۴ روز می باشد پس صبور باشید.
مقایسه 0 انصراف