لطفا چند لحظه صبر نمائید

کنترل و مبارزه با کنه گیاهان


مبارزه بیولوژیکی در خصوص آفاتی که در یک دوره کوتاه تعداد نسل زیادی دارند نسبت به مبارزه شیمیایی موثر و کارسازتر است. در بین جانوران شکارگر این آفت میتوان از نوعی کنه شکارگر، بال توری ها و کفشدوزک بدون نقطه نام برد که در تراکم کم آفت، و خصوصا در گلخانه و محیط های بسته موثر می باشد.
 


از روشهای مبارزه زراعی نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  • مبارزه با علفهای هرز و پاجوش زنی درختان در فصل بهار از روشهای کاهش تراکم آفت و تاخیر در خسارت می باشد.
  • آبیاری منظم و شستشوی گیاهان موجب کاهش خسارت می شود. چون این آفت در شرایط رطوبت کم و گرد و غبار به برگها می چسبد. شستشوی درختان در ماههای خرداد، تیر و مرداد یک روش موثر و کم هزینه و بیخطر خواهد بود. همچنین میتوان از صابون های مایع و پتاسه همراه با آب استفاده کرد.
  • استفاده از ارقام مقاوم به خصوص ارقامی که دارای برگهای ضخیم و چرمی تری باشند.
برای مبارزه شیمیایی استفاده از حشره کش های با طیف وسیع باعث مقاومت بیشتر نسل های بعدی این آفت می گردد و مبارزه سالهای بعد را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین لازم است از سموم اختصاصی کنه کش استفاده شود. به نظر می رسد استفاده از سموم کنه کش به خاصیت تخم کشی در مرحله اول (قبل از شیوع آفت) و بر روی نهال ها امری ضروری است.برای این منظور به ترتیب اثر بخشی بهتر، سموم کنه کش زیر توصیه می گردد:
  • هگزی تیازوکس (نیسورون بر همه مراحل زندگی آفت اثر مناسبی دارد (با غلظت 500 سی سی در هزار).
  • باروک (اتوکسازول) که نوعی کنه کش نسل جدید می باشد و از کنه کش های بسیار موثری است که در بازار وجود دارد و با غلظت 300 سی سی، در هزار لیتر آب استفاده می شود.
  • فن پیروکسی میت (اورتوس) : بر همه مراحل زندگی آفت (به جز تخم) اثر دارد (با غلظت 500 سی سی در هزار).


کنه قرمز مرکبات (Panonychus citri)
یکی از گونه های مهم زیر رده Acari، کنه قرمز مرکبات است و یکی از آفات مهم مرکبات در ایران و نقاط مختلف جهان محسوب می شود. این گونه دامنه میزبانی گسترده ای داشته که میتوان به بیش از 110 گونه ی میزبان گیاهی اشاره کرد که اغلب آنها مرکبات هستند. این کنه متعلق به خانواده Teranichydea است. حشره بالغ 4 جفت پا داشته که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. پوره ها دارای 3 جفت پا می باشند. اندازه کنه های این خانواده 8/0 – 2/0 میلیمتر بوده، تخم این کنه به رنگ قرمز و پیازی شکل با یک ساقه میانی تقریبا بی رنگ که با بینوکولر کاملا مشخص می باشد.
کنه زمستان را بصورت تخم روی تنه و سرشاخه درختان میزبان سپری می کند. تخم ها بطور مجتمع در سطح زیرین شاخه ها و در انشعابات آنها به تنه دیده می شود و گاهی تراکم این تخم ها به پوست تنه و شاخه رنگ قرمز می دهد. در بهار تخم ها باز شده که مصادف با بازشدن جوانه های برگی است و لاروها و پوره ها اولین خسارت را روی برگهای جوان، گلها و میوه های کوچک آغاز می کنند. نسل اول در اوائل بهار 20 روز و در تابستان 10 الی 15 روز طول می کشد. در شرایط مساعد می تواند 12 تا 15 نسل در سال داشته باشد.
مقایسه 0 انصراف