لطفا چند لحظه صبر نمائید

گیاهان خزان دار و همیشه سبز


گیاهان خزان دار گیاهانی هستند که در فصل پاییز برگهای خود را از دست میدهند. این گونه ها در زمستان به خواب میروند تا انرژی خود را حفظ کنند. از آنجایی که فعالیت این دسته از گیاهان در زمستان خیلی کند میشود، مواد مغذی باید در فصل بهار و تابستان در گیاه ذخیره سازی شوند تا در زمستان مورد استفاده گیاه قرار بگیرند.
گیاهان همیشه سبز خزان ندارند و برگهای خود را در زمستان حفظ میکنند. این درختان در زمستان هم فتوسنتز انجام میدهند اما این کار خیلی کندتر صورت میگیرد.

 


چرا سوزنی برگان همیشه سبز نمی مانند؟
درختان همیشه سبز نیز مانند سایر گیاهان رشد می کنند. سوزن های این گیاهان در پاییز در قسمت نزدیک به ساقه شروع به زرد شدن می کنند تا با ریختن برگ های قدیمی از برگ های جدید استقبال کنند. این اتفاق بعد از فصل تابستان و به آرامی طی چند ماه می افتد و برگ های جدید بلافاصله جای برگ های قدیمی را می گیرند، به همین خاطر شما هیچ وقت شاخه های این درختان را خالی از سوزن ها نمی بینید. حتی گاها متوجه این تغییرات نمی شوید. سوزن های این گیاهان در پاییز در قسمت نزدیک به ساقه شروع به زرد شدن می کنند.

 

آیا همه سوزنی برگان خزان را تجربه می کنند؟
همه گیاهان همیشه سبز نیاز به نو شدن و رشد مجدد دارند اما دوره ریزش برگ هایشان بسته به نوع گونه و آب و هوای محیط زیستشان متفاوت است. به طور مثال بیش تر درختان کاج هر دو تا پنج سال یک بار برگ های قدیمی خود را رها می کنند؛ این در حالی است که یک درخت صنوبر هر پنج تا هفت سال یک بار از این رویداد استقبال می کند. گیاهان همیشه سبز دوره ریزش برگ هایشان بسته به نوع آب و هوای محیط شان متفاوت است.
نکته
بسیاری از درختان مخروطی شکل هستند که ظاهرشان شبیه به سوزنی برگان همیشه سبز است ولی درختان و درختچه هایی کاملا متفاوت هستند. درخت سرو مرداب یکی از همین گونه های مشابه اما خزان دار است. این درخت بعد از تغییر رنگ دادن برگ ها، با شاخه خزان می کند. این گونه ها رفتاری مانند درختان برگ دار عادی دارند. 
مقایسه 0 انصراف