لطفا چند لحظه صبر نمائید

استخراج نمگ پتاسیم KCl از آب دریا توسط زئولیت

در این روش زئولیت طبیعی تمیز با اندازه قطر 0.8 میلی متر تا 2 میلی متر انتخاب می شود. زئولیت انتخاب شده در آبی که با نمک اشباع شده، به مدت 2 ساعت جوشانده می شود. نسبت جامد به مایع (زئولیت به آب نمک اشباع) 1:10 است. زئولیت تصفیه شده در مخازن واکنش قرار می گیرد، آب دریا با دمای 8 تا 10 درجه سانتی گراد به طور یکنواخت به مخازن واکنش فرستاده می شود و آب دریا که از مخازن واکنش عبور می کند دوباره به صورت دایره ای به مخازن واکنش فرستاده می شود. محلول کلرید آمونیوم با غلظت 80 تا 90 درصد به مخازن واکنش اضافه می شود تا به عنوان شوینده عمل کند. محلول سرد می شود، بلورهای پتاسیم کلرید رسوب می کنند و محلول باقیمانده به مرحله سوم فرستاده می شود تا بازیافت شود. با توجه به روش فرآیند استخراج پتاسیم از آب دریا از طریق فرآیند زئولیت، زئولیت طبیعی به عنوان یک عامل جذب کننده عمل می کند. وجود منابع گسترده آبی، هزینه کم، عدم آلودگی و سود اقتصادی بالا از مزایای این روش به شمار می رود.
نمک پتاسیم KCl به طور گسترده در تولید کود کشاورزی، صنایع شیمیایی، آفت کش ها، پزشکی، بافندگی، چاپ و رنگرزی، شیشه، سرامیک و مواد منفجره استفاده می شود. در حال حاضر چین رتبه اول جهان را در مصرف کودهای پتاس به خود اختصاص داده است.

فرآیند استخراج پتاسیم از آب دریا با زئولیت شامل مراحل زیر است:
مرحله اول؛ انتخاب زئولیت طبیعی مانند آنالسیم، کلینوپتیلولیت، هیولاندیت، لومونتیت، زئولیت متقاطع کلسیم، چاباسی، اریونیت و سودالیت (قطر طبیعی بین 0.8 تا 2 میلی متر)
مرحله دوم؛ جوشاندن زئولیت انتخابی به وسیله آب نمک اشباع شده تا 2 ساعت؛ زئولیت با نسبت جامد به مایع (نسبت زئولیت به آب نمک اشباع) 1:10 است.
مرحله سوم؛ پس از فرآیند مرحله دوم، زئولیت در مخزن قرار گرفته و آب دریا با سرعت یکنواخت به داخل مخزن پمپاژ می شود، دمای آب دریا 8 تا 10 درجه سانتیگراد است.
مرحله چهارم؛ محلول کلرید آمونیوم به عنوان شوینده در مخزن مرحله سوم اضافه می شود، غلظت محلول آمونیوم کلرید 80 تا 90 درصد است.
مرحله پنجم؛ با خنک کردن محلول مرحله چهارم، پتاسیم کلرید را جدا می کند و محلول اضافی را به مرحله سوم جهت بازیافت می فرستد.
محلول اضافی در مرحله چهارم همچنین شامل جداسازی کلرید پتاسیم برای تبخیر است.
تنظیمات مهم در مرحله سوم شامل افزایش دمای 80 تا 100 درجه سانتیگراد نیز می شود.
در مرحله چهارم، شوینده به طور معکوس در مخزن از خروجی مخزن اضافه می شود.
سرعت آب دریا در مرحله سوم 17 متر بر ساعت باشد.
مزایای مفید این اختراع شامل موارد زیر است:
سطح فنی و اقتصادی روش این روش نسبت به روش سنتی بهبود می یابد. محلول غنی از پتاسیم را می توان با سیستم تبادل یونی زئولیت به دست آورد، برای به دست آوردن کلرید پتاسیم از محلول غنی شده از روش تبلور و انحلال استفاده می شود.
با سری بندی روش ها در این نوع روش، سرعت استخراج پتاسیم افزایش می یابد.
صرفه جویی در مصرف انرژی جهت گرمایش مجدد، وجود منابع گسترده آبی حاوی پتاسیم، هزینه کم، عدم آلودگی و سود مالی بالا از مزایای مهم این روش به شمار می رود.