لطفا چند لحظه صبر نمائید

خبر ها

نقش گوگرد در گیاهان و اهمیت استفاده از آن در کشاورزی
نقش گوگرد در گیاهان و اهمیت استفاده از آن در کشاورزی

در این متن، اهمیت گوگرد در کشاورزی، شکل آلی و غیرآلی سولفور در خاک و نحوه تبدیل آن‌ها به یکدیگر، خصوصا اکسیداسیون میکروبیولوژیکی توضیح داده شده است.

مقایسه 0 انصراف