لطفا چند لحظه صبر نمائید

انواع کوکوپیت

 کوکوپیت معمولا در ۵ نوع تهیه می شود:

۱. کوکوپیت فاین
Peat 90% +10% fiber

۲. کوکوپیت مدیوم
Peat 70% + 30% fiber

۳.کوکو چیپس

Peat & fiber 50% + 50 % chips

۴.گروبگ
 

۵.کوکوپیت آپارتمانی کوچک و گلدان ها
 

لازم به ذکر است تمامی موارد ذکر شده با درصد ترکیب های استاندارد کارشناسان کشاورزی تولید می گردد و طبق سفارش مشتریان و کارشناسان آنها قابل تغییر و تولید می باشد.

مقایسه 0 انصراف