لطفا چند لحظه صبر نمائید

تاریخچه تولید پتاسیم پرمنگنات

در سال 1659، یوهان رودولف گلوبر مخلوطی از پیرولوزیت (دی اکسید منگنز، MnO2) و کربنات پتاسیم را ذوب نمود. با انحلال این ماده در آب محلولی سبز رنگ (منگنات پتاسیم) به دست آمد که به آرامی به رنگ بنفش و سپس قرمز تبدیل شد. این ماده امروزه به عنوان "آفتاب پرست شیمیایی" مشهور است. این گزارش اولین توصیف از تولید پرمنگنات پتاسیم را نشان می دهد.

درست کمتر از 200 سال بعد، هنری بولمان کاندی شیمی دان لندنی که بر روی مواد ضدعفونی کننده کار می کرد، دریافت که از همجوشی پیرولوزیت با هیدروکسید سدیم (NaOH) و حل کردن آن در آب، محلولی با خواص ضدعفونی کننده تولید می شود. او این محلول را به ثبت رساند و آن را با نام «Condy's Fluid» به بازار عرضه کرد. اگرچه راه حل مؤثر بود، اما چندان پایدار نبود. رفع ناپایداری این ترکیب با جایگزینی هیدروکسید پتاسیم (KOH) به جای هیدروکسید سدیم برطرف شد. این ماده کریستالی به عنوان "کریستال های کندی" یا "پودر کندی" یا مگنات پتاسیم شناخته می شد که همان ماده اولیه پرمنگنات پتاسیم بود.

پرمنگنات پتاسیم به صورت صنعتی از دی اکسید منگنز MnO2 تولید می شود که کانسنگ آن به پیرولوزیت مشهور است.  با هیدروکسید پتاسیم ذوب شده و در هوا یا با منبع دیگری از اکسیژن مانند نیترات پتاسیم یا کلرات پتاسیم گرم می شود. این فرآیند سبب تولید منگنات پتاسیم K2MnO4 می شود. سپس منگنات پتاسیم توسط اکسیداسیون الکترولیتی در محیط قلیایی به پرمنگنات تبدیل می شود.

فرایند تولید پتاسیم پرمنگنات به شرح زیر است:
۲MnO2 + ۴KOH + O2 → ۲K2MnO4 + ۲H2O

البته می توان این محصول را با ماده شیمیایی سود مایع هم تولید نمود اما در این صورت ، پتاسیم پرمنگنات تولید نمی شود بلکه سدیم پرمنگنات بدست می آید. سپس باید ماده تولید شده را تحت فرایند اکسیداسیون الکترولیتی در محیط قلیایی قرار داد:
۲K2MnO4 + ۲H2O → ۲KMnO4 + ۲KOH + H2

روش های دیگری هم برای تولید پرمنگنات وجود دارد که شاید از نظر صنعتی چندان اهمیتی نداشته باشد. یکی از این روش ها از طریق اکسیداسیون منگنات پتاسیم توسط کلر است. سپس فرایند را با استفاده از از هیدروکلرید اسید و کربنیک اسید تکمیل می نمایند:
۲K2MnO4 + Cl2 → ۲KMnO4 + ۲KCl
۳K2MnO4 + ۴HCl → ۲KMnO4 + MnO2 + ۲H2O + 4KCl
۳K2MnO4 + ۲CO2 → ۲KMnO4 + ۲K2CO3 + MnO2

روش دیگری که برای تولید پرمنگنات وجود دارد از واکنش دی اکسید سرب یا سدیم بیسموتات با محلول
Mn است. این روش بیشتر در آزمایشگاه ها و جهت تولید شناساگر استفاده می شود.