لطفا چند لحظه صبر نمائید

توزین و غربالگری مواد شیمیایی آتش بازی

توزین و غربال کردن مواد شیمیایی برای آتش بازی یک مرحله مهم در تهیه ترکیبات آتش بازی است. این فرآیند تضمین می کند که مواد شیمیایی به درستی اندازه گیری شده و عاری از ناخالصی ها یا توده هایی هستند که می تواند بر عملکرد و ایمنی آتش بازی تأثیر بگذارد. در اینجا یک راهنمای دقیق در مورد نحوه صحیح وزن کردن و غربالگری مواد شیمیایی برای آتش بازی آورده شده است:

### مواد مورد نیاز:
- **ترازو دیجیتال (دقت حداقل تا 0.1 گرم)**
- **صفحه یا غربال مش ریز (60-100 مش توصیه می شود)**
- **کاردک پلاستیکی یا چوبی**
- **کاسه مخلوط کن**
- **برس آنتی استاتیک (اختیاری)**
- **ابزار محافظ (دستکش، عینک ایمنی و ماسک)**
- **ظروف پلاستیکی درب دار برای نگهداری مواد شیمیایی**

### ملاحضات امنیتی:
1. **از وسایل محافظ** استفاده کنید: همیشه از دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده کنید تا از خود در برابر مواد شیمیایی خطرناک محافظت کنید.
2. ** کار در یک منطقه تهویه شده **: مطمئن شوید که فضای کار شما به خوبی تهویه می شود یا از یک هود بخور استفاده کنید.
3. **اجتناب از جرقه **: از ابزار و ظروف غیر فلزی برای جلوگیری از جرقه های تصادفی استفاده کنید.
4. **بدون شعله باز**: فضای کار را عاری از شعله های باز و منابع گرما نگه دارید.

### مواد شیمیایی توزین:
1. **مقیاس را کالیبره کنید**:
- مطمئن شوید که ترازو دیجیتال شما مطابق دستورالعمل سازنده به درستی کالیبره شده است.

2. **ترازویی**:
- ظرف خالی یا قایق توزین را روی ترازو قرار دهید و دکمه ی وزن را فشار دهید تا ترازو صفر شود.

3. ** وزن مواد شیمیایی **:
- هر ماده شیمیایی را با توجه به ترکیب مورد نیاز به دقت وزن کنید.
- ماده شیمیایی را به آرامی داخل ظرف بریزید تا از ریختن آن جلوگیری شود.
- وزن هر ماده شیمیایی را به طور دقیق ثبت کنید.

### مواد شیمیایی غربالگری:
1. **صفحه نمایش را آماده کنید**:
- صفحه مشبک یا الک ریز را روی یک کاسه مخلوط کن تمیز و خشک قرار دهید.

2. **صفحه نمایش هر ماده شیمیایی**:
- هر ماده شیمیایی وزن شده را به آرامی از روی صفحه مشبک بریزید.
- از یک کاردک پلاستیکی یا چوبی برای عبور مواد شیمیایی از مش استفاده کنید.
- هر توده را با فشار دادن ملایم از داخل مش جدا کنید.
- ماده شیمیایی غربال شده را در کاسه همزن جمع آوری کنید.

3. ** ناخالصی ها را بررسی کنید **:
- پس از غربالگری، ذرات باقیمانده روی توری را از نظر ناخالصی یا توده های بزرگ بررسی کنید و آنها را دور بریزید.

### مخلوط کردن مواد شیمیایی غربال شده:
1. **ترکیب مواد شیمیایی غربال شده**:
- پس از غربالگری، مواد شیمیایی را در یک کاسه همزن تمیز ترکیب کنید.
- از یک کاردک پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید تا مواد شیمیایی را به آرامی با هم مخلوط کنید.
- از مخلوط کردن کامل برای ترکیب یکنواخت اطمینان حاصل کنید.

2. **فروشگاه ترکیب ترکیبی**:
- ترکیب مخلوط را برای نگهداری به ظرف پلاستیکی درب دار منتقل کنید.
- روی ظرف را با مشخصات ترکیب و تاریخ برچسب بزنید.

### نکات اضافی:
- **احتیاط های ضد الکتریسیته ساکن **: از یک برس ضد الکتریسیته ساکن برای تمیز کردن صفحه و ابزار مخلوط کردن برای کاهش خطر ترشحات ساکن استفاده کنید.
- **ابزار جداگانه**: برای جلوگیری از آلودگی متقاطع از ابزارها و ظروف جداگانه برای مواد شیمیایی مختلف استفاده کنید.
- **اسناد **: سوابق دقیق وزن و انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در هر دسته را برای کنترل کیفیت و اهداف ایمنی نگه دارید.

### ایمنی و رعایت:
- **تطابق قانونی**: اطمینان حاصل کنید که از مقررات و قوانین محلی در رابطه با کار و اختلاط مواد شیمیایی پیروتکنیک پیروی می کنید.
- **آموزش**: توصیه می شود که آموزش های مناسبی را پشت سر گذاشته و از متخصصان مجرب در زمینه پیروتکنیک راهنمایی بگیرید.

با توزین و غربال کردن دقیق مواد شیمیایی، از ایمنی و اثربخشی ترکیبات پیروتکنیک خود اطمینان حاصل می کنید، خطر تصادفات را کاهش می دهید و کیفیت آتش بازی خود را بهبود می بخشید.