لطفا چند لحظه صبر نمائید

سولفات آهن در کشاورزی

سولفات آهن
سولفات آهن نقش اساسی در تولید محصولات کشاورزی دارد. آهن نقش مهمی در تولید کلروفیل، بالا بردن سبزینگی، رشد، گلدهی و باردهی گیاه داشته و جذب انرژی خورشید و سوخت و ساز گیاه را افزایش می دهد. گوگرد موجود در سولفات آهن سبب کاهش pH خاک، کاهش شوری، جذب بهتر ریز مغذی ها و عناصر حیاتی مورد نیاز گیاه می گردد.
نام دیگر سولفات آهن، زاج سبز است، ماده ای سنتز شده که به عنوان کودشیمیایی و همچنین در صنایع متفاوت کاربرد دارد. آهن برای تشکیل و نگهداری کلروفیل و تولید کربوهیدراتها یک عامل حیاتی است و کمبود آن سبب زردی بین رگبرگ ها و کاهش فتوسنتز را به دنبال دارد. این علائم در برگ های جوان و قسمت بالای ساقه بیشتر مشاهده شده و به مرور کل گیاه را دربر می گیرد. سولفات آهن معمولا به دو شکل سولفات آهن آبدار( FeSO4.7H2O)  و سولفات آهن خشک با (FeSO4.H2O)  به صورت محلول در آب تولید و به شکل پودری و کریستاله عرضه می شود.

 

عمده ترین دلیل کمبود آهن خصوصا در کشور ما، میزان بالای بی کربنات در خاک است. جهت رفع مشکل کمبود آهن در محصولات کشاورزی، علاوه برکاشت انواع گیاهان مقاوم به کمبود آهن، مصرف متعادل کودهای کشاورزی، مصرف سولفات آهن و افزایش مواد آلی و گوگرد اهمیت خاص دارد. مهم ترین منابع آهن برای باغ های میوه و زمین های زراعی، کلات آهن و سولفات آهن کشاورزی است.
آزمایشات نشان داده که کاربرد خاکی سولفات  آهن (H2SO4) بدلیل شرایط اسیدی منطقه ریزوسفری گیاه ایحاد می کند، باعث افزایش قابلیت دسترسی آهن و حذف کلروز در گیاهان و افزایش دسترسی به P در برخی از خاک های آهکی می شود. کلاته ها ترکیباتی هستند که یون های فلزی مانند Fe ، روی و مس را پایدار می کنند و از اکسید شدن و رسوب آنها جلوگیری می کنند.
گیاهان این عنصر را بیشتر به صورت یون فروس (Fe2+) جذب می­ کنند. این در حالی است که بیشتر این عنصر در خاک به صورت یون فریک (Fe3+) می ­باشد. شکل فروس نسبتا حلال می باشد اما بسرعت به شکل فریک تبدیل و سپس رسوب می ­کند و از دسترس گیاه خارج می­ شود. این عنصر در خاکهای آهکی با pH بالاتر 7 به سرعت با ترکیبات فسفاته، کربنات ها، کلسیم، منیزیم و هیدرواکسیدها واکنش داده و به شکل نامحلول تبدیل و از دسترس گیاه خارج می­ شود.
گیاهان این عنصر را از طریق مکانیسم کلاته کردن (آزاد کردن ترکیبات سیدروفور که سبب افزایش حلالیت و جذب آهن توسط ریشه می­ شوند) و مکانسیم آزاد کردن پروتون (H+)  توسط ریشه که باعث کاهش pH ناحیه ریزوسفر و افزایش حلالیت ترکیبات Fe و سپس جذب می­ شود.

میزان و نحوه مصرف
در روش خاکی، میزان 500 تا 1000 گرم سولفات آهن را به صورت مخلوط با مواد آلی در چالکود برای هر درخت بارور در نظر بگیرید. برای باغ هایی که پرتراکم و همچنین درختان جوان (کمتر از 10 سال) نصف مقادیر عنوان شده مناسب می باشد.
در روش محلول پاشی، برای رفع مشکل کلر ناشی از آهک فعال موجود در خاک، از محلول پاشی این محصول در طول فصل رشد گیاه استفاده می شود. در مورد درختان میوه، اولین محلول پاشی بهتر است چهار هفته پس از گلدهی و دومین محلول پاشی سه هفته پس از مرحله اول انجام گیرد. میزان محلول پاشی به مقدار پنج در هزار برای رفع کمبود آهن موثر است.

 

مزایای سولفات آهن
سولفات آهن کشاورزی یکی از ارزانترین کود های کشاورزی است.
یون سولفات برای کاهش pH  خاک های آهکی ایده آل است.
سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تغییرات جوی شده و برای کنترل آفات، علف های هرز، قارچ و خزه کاربردی است.
سولفات آهن محلول در آب است و به راحتی می توان آن را در سیستم های آبیاری و یا محلول پاشی استفاده نمود.

برای تهیه کود سولفات آهن، پایین صفحه قسمت پیوندها روی گزینه خرید سولفات آهن کلیک کنید.

منابع:

https://www.minatajhiz.co.ir
https://www.mbkchemical.com

 
مقایسه 0 انصراف