لطفا چند لحظه صبر نمائید
layerIMG
layerIMG
layerIMG
layerIMG
layerIMG
layerIMG
layerIMG
layerIMG
layerIMG

فواید پیت ماس


افزایش درصد مواد آلی: درصد ماده آلی در پیت ماس بالاست و سبب بهبود ساختمان خاک می شود.

pH متمایل به اسیدی: که سبب افزایش ظرفیت بافری خاک و جلوگیری از آبشویی مواد مغذی و کود می شود. افزایش میزان تخلخل خاک: پیت ماس باعث تنفس خوب و هوادهی در خاک می شود و ساختار خاک های رسی و فشرده را بازتر می کند. با توجه به پایین بودن سرعت تجزیه پیت ماس، ماندگاری آن نسبتا بالا بوده و از خاک در برابر فرسایش محافظت می کند.

ماندگاری رطوبت:‌ پیت ماس قادربه نگهداری آب تا۲۰ برابر وزن خشک خودش است. آب محبوس شده به آرامی در اختیار گیاه قرار می گیرد. در نتیجه پیت ماس باعث افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک های ماسه ای و شنی، افزایش میزان جذب و افزایش قابلیت بیولوژیکی مواد مغذی می شود.

افزایش طول عمر گلدان: با توجه به این نکته که پیت ماس یک تهویه کننده مناسب برای خاک تلقی می شود، به افزایش عمر خاک گلدان و بهبود وضعیت گیاه می انجامد.

 محیط کشت استریل: پیت ماس عاری از علف هرز و عوامل بیماری زاست. این ویژگی ها سبب جلوگیری از بیماری هایی می گردد. این ویژگی پیت ماس را به عنوان یک عامل ایده آل در کشت هیدروپونیک و گلدان ها مطرح می سازد.

محصولی ارگانیک: برای پرورش نهال و کشت بذر در کشاورزی ارگانیک و هیدروپونیک استفاده می شود.

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی: به این معنی که مواد مغذی در خاک آزاد می شوند و از طریق ریشه ها در دسترس گیاه قرار می گیرند.
 
مقایسه 0 انصراف