لطفا چند لحظه صبر نمائید

مروری بر چند فرمول پیروتکنیکی مهم آتش بازی

فرمول‌های پیروتکنیک مخلوط‌های شیمیایی هستند که برای ایجاد اثرات خاص مانند رنگ‌ها، صداها، نور، دود یا سایر جلوه‌های دیداری یا شنیداری در هنگام اشتعال طراحی شده‌اند. آنها معمولاً در آتش بازی، تئاتر و کاربردهای نظامی استفاده می شوند. این فرمول ها اغلب حاوی اکسید کننده، سوخت و مواد افزودنی مختلف برای ایجاد اثر مطلوب هستند.

در اینجا برخی از فرمول های رایج  برای اثرات مختلف در تجهیزات آتش بازی آورده شده است:

### 1. جلوه های رنگی
**شعله قرمز**
- نیترات استرانسیوم: 65٪
- صمغ: 15٪
- پرکلرات پتاسیم: 20%

**شعله سبز**
- نیترات باریم: 70%
- صمغ: 15٪
- پرکلرات پتاسیم: 15 درصد

**شعله آبی**
- استوآرسنیت مس: 50%
- PVC: 30٪
- پرکلرات پتاسیم: 20%

**شعله زرد**
- اگزالات سدیم: 40٪
- صمغ: 30٪
- پرکلرات پتاسیم: 30٪

### 2. جرقه زن
**فرمول پایه جرقه زن**
- نیترات باریم: 50%
- پودر آلومینیوم: 15%
- براده آهن: 25%
- دکسترین: 10٪

### 3. سیگارت
**دود سفید**
- نیترات پتاسیم: 50%
- گوگرد: 30%
- زغال چوب: 20%

**دود رنگی (مثلاً قرمز)**
- کلرات پتاسیم: 50%
- لاکتوز: 30٪
- رنگ ارگانیک (به عنوان مثال، رنگ قرمز): 20٪

### 4. جلوه های صوتی انفجاری
**پودر فلش**
- پرکلرات پتاسیم: 70%
- پودر آلومینیوم: 30%

### 5. جلوه های براق
**درخشش طلا**
- نیترات باریم: 50%
- آلیاژ منیزیم-آلومینیوم: 25%
- گوگرد: 10%
- دکسترین: 15٪

### 6. فرمول های ستاره
**ستاره های سرخ**
- نیترات استرانسیوم: 60٪
- زغال چوب: 10%
- گوگرد: 10%
- دکسترین: 10٪
- پودر آلومینیوم: 10%

**ستاره های سبز**
- نیترات باریم: 50%
- منیزیم: 15٪
- PVC: 10%
- دکسترین: 10٪
- پرکلرات پتاسیم: 15 درصد

### ملاحضات امنیتی
1. **تجهیزات حفاظت شخصی (PPE):** همیشه از PPE مناسب، از جمله دستکش، عینک، و لباس محافظ استفاده کنید.
2. **محیط زیست:** آزمایشات را در منطقه ای با تهویه مناسب، دور از مواد قابل اشتعال انجام دهید.
3. **نگهداری:** مواد شیمیایی و وسایل آتش‌بازی تکمیل شده را در جای خشک و خنک و دور از منابع اشتعال نگهداری کنید.
4. ** جابجایی: ** با تمام مواد شیمیایی با احتیاط رفتار کنید و اجزاء را با استفاده از ابزارهای بدون جرقه مخلوط کنید.
5. **آموزش:** از آموزش مناسب در ایمنی و جابجایی مواد آتشزا اطمینان حاصل کنید.

### ملاحظات حقوقی
1. **مقررات:** مقررات محلی و ملی را در مورد ساخت، ذخیره سازی و استفاده از مواد آتش بازی بررسی کنید.
2. **مجوز:** قبل از تولید یا استفاده از وسایل آتش بازی مجوزها و مجوزهای لازم را دریافت کنید.
3. **مصرف:** فقط در مناطق تایید شده و تحت شرایط کنترل شده از مواد آتش بازی استفاده کنید.

### نتیجه
ایجاد فرمول های پیروتکنیک مستلزم درک کامل شیمی و شیوه های ایمنی است. هنگام کار با این مواد همیشه ایمنی و قانونی بودن را در اولویت قرار دهید.