لطفا چند لحظه صبر نمائید

چگونه با نیترات استرانسیم ستاره افشان بسازیم؟

کتاب بسیار محبوب ساخت آتش بازی، Introductory Practical Pyrotechnics، پروژه ای منظم برای ساخت انواع ستاره افشان ها ارائه می دهد. در اینجا فرمولی ارائه می شود که به نیترات باریم یا پرکلرات پتاسیم نیاز ندارید.

 

مواد مورد نیاز:

نیترات استرانسیوم: 200گرم

پودر آهن: 120 گرم

پودر آلومینیوم (پرک روشن، مش 325-):  32 گرم

پودر ریز ذغال (نرمه): 2 گرم

اسید بوریک: 6گرم

دکسترین: 40 گرم

محلول اتانول آبی 25 درصد (الکل): 90 میلی لیتر

 

مواد آسیا نشده (در صورت وجود) را جداگانه آسیا کنید. تمام اجزای اسپارکر خود را به جز دکسترین با هم مخلوط کنید. 25 میلی لیتر اتانول آبی 25 درصد (25 درصد الکل، 75 درصد آب) را به دکسترین اضافه کنید و هم بزنید تا به صورت خمیر درآید. توده های بزرگی خمیری را بشکنید یا دور بریزید. خمیر را به اجزای خشک اضافه کنید و هم بزنید. 65 میلی لیتر محلول اتانول باقی مانده را هم زمان با هم زدن اضافه کنید. مخلوط ستاره افشان را در لوله آزمایشی به طول 30 سانت و قطر داخلی 1 سانتی بریزید. 

سیم نگهدارنده مخلوط را در مخلوط فرو کنید و بگذارید 24 ساعت خشک شوند. در صورت نیاز، حدود 5 میلی لیتر محلول اتانول اضافه کنید تا مخلوط مجدد خیس شود. اجازه دهید سیم های ستاره افشان بین 24 تا 48 ساعت بعد خشک شوند.