لطفا چند لحظه صبر نمائید

کود ازت بالا

نیتروژن یا ازت با نماد شیمیایی N یکی از مهم ترین عناصر مورد نیاز گیاهان (ماکرو) بوده و باید به مقدار لازم در اختیار گیاه باشد. فرم های مورد استفاده گیاه قابل عبارتند از  نیترات و آمونیوم. این عنصر ا متحرک بوده و در اثر کمبود، برگ های پیر علائم را نشان می دهند. نیتروژن در خاک هایی که ماده آلی بالایی دارند بیشتر دیده می شود و  ضمنا این عنصر در خاک های مرطوب بیشتر از خاک های خشکو در خاک های سنگین بیشتر از خاک های سبکتر و شنی وجود دارد.
 

همان طور که در مقالات قبلی اشاره کرده ایم، به کودی که دارای سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم باشد کود NPK می گویند. کود نیتروژن بالا نوعی کود NPK  است که مقدار عنصر نیتروژن آن بیشتر از درصد دو عنصر دیگر باشد. همچنین این کودها می توانند با عناصر ریزمغذی مانند منگنز، آهن و غیره تقویت شوند.
نیتروژن موجود در کودهای ازت بالا به فرم های آمونیاکی، نیتراتی و است که در کنار تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه، سایر عناصر مانند آهن، فسفر، منگنز پتاس، روی و را نیز تامین کند. میزان مصرف کود ازت بالا برای هر گیاه متفاوت است. برای تعیین میزان مصرف این کود به توصیه کارشناس توجه کنید. کود نیتروژن برای فاز رویشی گیاه بسیار مهم بوده و به سرسبزی و پربرگی گیاه کمک شایانی می کند. تاثیر مثبت بر کلروفیل بر روی گلدهی نیز تاثیرات عالی دارد. همچنین عملکرد محصولات را تا میزان زیادی افزایش می دهد. اصولا کود نیتروژن بالا  در ۳ یا ۴ بار انجام می شود.

 

برای تعیین دقیق مقدار کود مورد نیاز معمولا آزمایشات لازم صورت می گیرد. با این حال علائمی چون رنگ پریدگی برگ ها و کلروز، کاهش رشد و نمو گیاه، قد کوتاهی گیاه، ریزش شکوفه و گل، نازک شدن انتهای خیار و در کل کاهش عملکرد محصول و کیفیت آن از علائم کمبود نیتروژن در گیاه هستند.
به طور کلی ساخت پروتئین ها، حضور در ساختار DNA و RNA، افزایش فتوسنتز در گیاه، افزایش مواد اسیمیلاتی و هیدروکربنی در گیاه، افزایش رشد رویشی، کمک به بهبود میوه دهی، ایجاد شادابی و طراوت در گیاه به خصوص در میوه و برگ ها و ایجاد حالت تردی و پرآب شدن در سلول ها مهمترین نقش نیتروژن در گیاه است.

 

اصولا ازت در چندین مرحله (پیش کشت، رویشی، قبل از گلدهی، تشکیل میوه، تکمیل میوه) مصرف می شود و نحوه مصرف می تواند به صورت خاکی یا محلولپاشی باشد.
فلات کالا کود ازت بالای NPK 40 0 1  شرکت هایپر ایکس گرین را در بسته بندی های متنوع در سایت خود به فروش می رساند.


منبع:

https://microlize.com
 
مقایسه 0 انصراف