لطفا چند لحظه صبر نمائید

پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا

ورودی های فرآیند تولید: پتاسیم هیدروکسید، دی اکسید منگنز
خانواده محصولات: پتاسیم، منگنز
 پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا

ماندگاری: بیش از 60 ماه
رتبه بندی خطر رانندگان: کم خطر
مواد اولیه: منگنزدی اکسید و پتاسیم کلرید، پتاسیم هیدروکسید
پرمنگنات پتاسیم (KMnO4)، یک نمک پتاسیم محلول در آب، یک عامل اکسید کننده پرکاربرد است که به طور مستقیم به عنوان یک عامل اکسید کننده در تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب استفاده می شود. همچنین پرمنگنات پتاسیم به عنوان پیش نیاز سایر مواد شیمیایی تصفیه آب استفاده شود. علاوه بر این، پرمنگنات پتاسیم طیف وسیعی از کاربردها از جمله تصفیه آب، چاه نفت و گاز را دارد.
مصرف تقریبی پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده برای تصفیه آب شهری و محلی36 درصد، تصفیه فاضلاب صنعتی 23 درصد، صنعت نفت و گاز 17درصد، تصفیه هوا و گاز 11 درصد، تولید مواد شیمیایی 3.6 درصد، پزشکی 1.7 درصد، صنعت فرآوری فلزات 0.3 درصد و سایر مصارف 7.5 درصد برآورد می شود.

فرایند ساخت
پرمنگنات پتاسیم از طریق واکنش دو مرحله ای دی اکسید منگنز تولید می شود. معادلات رایج ترین فرآیند تولید پرمنگنات پتاسیم در شکل زیر نشان داده شده است. فرآیند با دی اکسید منگنز خردایش شده آغاز می شود که در دمای بالا اکسید می شود. از هیدروکسید پتاسیم برای تولید محلول منگنات پتاسیم استفاده می شود. این محلول تحت الکترولیز قرار می گیرد که منجر به تبلور پرمنگنات پتاسیم از محلول می شود. در صورت داشتن ناخالصی های دیگر ممکن است چند مرحله فرعی نیز به این فرایند اضافه گردد.
شکل 1. معادله شیمیایی واکنش تولید پرمنگنات پتاسیم
 
 پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا
حمل و نقل محصول بیشتر در کانتینر و یا فله توسط کامیون، قطار، بارج و تانکر صورت می گیرد. پرمنگنات پتاسیم باید در یک ظرف محکم در بسته و در شرایط خنک و خشک نگهداری شود. با نگهداری مناسب می تواند بیش از 60 ماه ماندگاری داشته باشد. جدول زیر منابع تولید و تجارت پرمنگنات پتاسیم را نشان می دهد.
کل تولید داخلی پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده تقریباً 11 میلیون کیلوگرم بوده است. شکل زیر تعداد مکان های تولیدی پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده را می دهد.
 
 پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا
مصرف پرمنگنات پتاسیم ایالات متحده در سال 2019 حدود 9 میلیون کیلوگرم برآورد شده است.
شکل زیر میزان تولید و مصرف داخلی پرمنگنات پتاسیم در سال 2019 را نشان می دهد.
 
 پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا
تجارت و تعرفه ها
طبق آمار سال 2021، لائوس رتبه اول صادرات و تایلند رتبه اول واردات را داراست. جدول زیر صادرات و واردات جهانی را نشان می دهد.
 پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا

شکل زیر واردات و صادرات پرمنگنات پتاسیم را بین سالهای 2015 و 2020 نشان می دهد.
 پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا
تعرفه واردات پرمنگنات پتاسیم به خاک آمریکا 5 درصد است. واردات از چین مشمول عوارض اضافی 25 تا 128.94 درصد متغیر است. جدول زیر میزان تعرفه واردات پرمنگنات پتاسیم در سال 2021 را نشان می دهد.
 پرمنگنات پتاسیم در ایالات متحده آمریکا